Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Přehrávání 1

Přehrávání 1 Otevřete monitor LCD a stiskem tlačítka (Zobrazit snímky) na videokameře přejděte do režimu přehrávání. • Po několika sekundách se objeví obrazovka Prohlížení události. 2 Klepnutím na / přesuňte požadovanou událost na střed a pak vyberte část, která je zakroužkována () na obrázku. Na obrazovku MENU Název události Zbývající čas akumulátoru Tlačítko Přepnout formát videoklipu* (HD/MP4) Události K předchozí události Přechod do režimu záznamu videoklipu/ fotografie Přehrávání krátkých videoklipů (jen AVCHD) K další události Lišta časové osy Tlačítko Změnit měřítko události * Ikony se liší podle nastavení na [ Formát souboru]. • Pro výběr videoklipů XAVC S či AVCHD, které chcete přehrát, upravit nebo zkopírovat na jiná zařízení, vyberte [Kvalita obr./ Velikost] [ Formát souboru]. • S vybranou snímkovou rychlostí lze přehrávat pouze videoklipy XAVC S 4K. Snímkovou rychlost vyberte podle videoklipů, které chcete přehrávat. CZ 22

3 Vyberte snímek. Návrat na obrazovku Prohlížení události Předchozí Název události Doba záznamu/ počet fotografií Tlačítko přepnutí typu obrazu (Vizuální index) Film Další Přechod do režimu záznamu videoklipu/ fotografie Poslední přehrávaný snímek Fotografie Přepnutí mezi videoklipy a fotografiemi (Vizuální index) Vyberte požadovaný typ snímků. Záznam/přehrávání Přehrávací operace Hlasitost / Předchozí/další Vymazat / Rychlé přetáčení zpět/ vpřed Kontext / Přehrávání/pozastavení Zastavit Přehrávání/zastavení prezentace CZ 23