Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Odhadovaný čas

Odhadovaný čas nabíjania dodanej batérie (minúty) SK 10 • Časy nabíjania sú merané pri nabíjaní úplne vybitej batérie na plnú kapacitu pri izbovej teplote 25 °C. • Časy nabíjania sú merané bez použitia predlžovacieho USB kábla. Odhadovaný čas nahrávania a prehrávania použitím dodanej batérie (minúty) • Časy nahrávania a prehrávania sú merané pri používaní kamkordéra pri teplote 25 °C. • Časy nahrávania sú merané pri nahrávaní videozáznamov pri predvolených nastaveniach ([ File Format]: [XAVC S 4K] (FDR-AX100/ AX100E). [ File Format]: [AVCHD] (HDR-CX900/CX900E)). • Bežný čas nahrávania zodpovedá času, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate [Shooting Mode] a používate funkciu priblíženia. • Čas nahrávania predstavuje čas nahrávania s otvoreným LCD displejom. Model FDR-AX100/ AX100E HDR-CX900/ CX900E Model FDR-AX100/ AX100E HDR-CX900/ CX900E Batéria Batéria Sieťový adaptér striedavého prúdu (je súčasťou dodávky) NP-FV70 205 555 NP-FV50 140 305 Čas nahrávania Nepretržité Bežný Počítač NP-FV70 135 65 180 NP-FV50 105 50 135 Používanie kamkordéra pripojeného k elektrickej zásuvke Pripojte kamkordér k elektrickej zásuvke podľa postupu v časti „Nabíjanie batérie“. Čas prehrávania

Vybratie batérie Vypnite kamkordér. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () avyberte batériu (). Nabíjanie batérie v zahraničí Prostredníctvom sieťového adaptéra striedavého prúdu dodaného s kamkordérom môžete batériu nabíjať vo všetkých krajinách alebo regiónoch so striedavým prúdom v rozsahu 100 V až 240 V, 50 Hz/ 60 Hz. • Nepoužívajte elektronický transformátor napätia. Začíname SK 11