Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Tchèque

symbool. Het chemisch

symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of NL batterij hebt gekocht. 4

Meer informatie over de camcorder (Help-gids) De Help-gids is een online handleiding. Raadpleeg deze voor uitgebreide instructies over de vele functies van de camcorder. 1 Ga naar de ondersteuningspagina van Sony. http://www.sony.net/ SonyInfo/Support/ 2 Selecteer uw land of regio. 3 Zoek op de ondersteuningspagina naar de modelnaam van uw camcorder. • Controleer de modelnaam op de onderkant van uw camcorder. • In deze handleiding wordt een aantal modellen behandeld. Welke modellen verkrijgbaar zijn, verschilt per land/regio. Inhoud Lees dit eerst ............................. 2 Meer informatie over de camcorder (Help-gids) ........ 5 Het opnameformaat van films selecteren ............................. 6 Aan de slag ..................8 Bijgeleverde onderdelen .......... 8 De accu opladen ....................... 9 De camcorder inschakelen ..... 12 Een geheugenkaart plaatsen ............................... 13 Opnemen/afspelen .... 15 Opnemen ................................. 15 De handmatige instellingsfuncties gebruiken ............................19 Afspelen ................................... 22 Beelden weergeven op een TV ........................................ 25 Beelden opslaan ........ 28 Gebruik van PlayMemories Home .................................. 28 Een extern medium aansluiten ........................... 29 Gebruik van de Wi-Fifunctie .................................. 31 Uw camcorder aanpassen .................. 36 Gebruik van de menu’s .......... 36 Overige ...................... 39 Voorzorgsmaatregelen .......... 39 Specificaties ..............................41 Onderdelen en bedieningselementen .......................... 45 Index ........................................ 49 NL 5