Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Den omtrentlige

Den omtrentlige tilgængelige optagetid Model Filmformat Hukommelseskort (64 GB) FDR-AX100/AX100E XAVC S 4K 2 t. 10 min. HDR-CX900/CX900E AVCHD HQ 14 t. 25 min. • Ved brug af et Sony-hukommelseskort. • Under optagelse med standardindstillingerne. FDR-AX100/AX100E: [ File Format]: [XAVC S 4K], [Audio Mode]: [2ch Stereo], [Dual Video REC]: [Off] HDR-CX900/CX900E: [ File Format]: [AVCHD], [Audio Mode]: [5.1ch Surround], [Dual Video REC]: [Off] • Den faktiske optagelsestid eller antallet af fotos, der kan optages, vises på LCD-skærmen under optagelse. DK 18

Brug af de manuelle justeringsfunktioner Justering af iris (blændeåbning), forøgelse (ISO) eller lukkerhastighed 1 Tryk på PROGRAM AE for at skifte iris (blændeåbning), forøgelse (ISO), lukkerhastighed til automatisk justeringstilstand. 2 Tryk på IRIS , GAIN/ISO eller SHUTTER SPEED for at indstille det respektive menupunkt til den manuelle justeringstilstand. • Ud for den respektive indstillingsværdi forsvinder, og værdien fremhæves. Optagelse/afspilning 3 Drej MANUAL-drejeknappen for at justere menupunktet manuelt. • Du kan bruge MANUAL-drejeknappen , når værdierne er fremhævet Sådan går du tilbage til den automatiske justeringstilstand Tryk på PROGRAM AE igen. • vises ud for det respektive menupunkt, og værdien fremhæves ikke længere. DK 19