Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

DK 44 Varemærker

DK 44 Varemærker •AVCHD, AVCHD Progressive, AVCHD-logotypen og AVCHD Progressive-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation. • Memory Stick og er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. •Blu-ray Disc og Blu-ray er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association. • Dolby- og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. • Betegnelserne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. • Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. • Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande. • Intel, Pentium og Intel Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. • Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. • iOS er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande. • Facebook og "f" logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc. • YouTube og YouTube logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Alle andre produktnavne, der nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på, at og ® ikke altid nævnes i denne vejledning.

Dele og knapper Tallene i ( ) er referencesider. Fjernbetjeningssensor Kameraets optagelampe NIGHT SHOT-lys Multi/Mikro-USB-terminal Understøtter Micro USBkompatible enheder. Hvis du bruger et adapterkabel (sælges separat), kan du også bruge tilbehør ved hjælp af et stik til ekstern A/V. Multiinterface-tilbehørssko For oplysninger om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen henvises der til Sonywebstedet i dit område, eller du bør kontakte din Sonyforhandler eller dit lokale autoriserede Sonyservicecenter. Der gives ingen garanti for betjeninger med tilbehør fra andre producenter. Hvis du bruger en tilbehørsskoadapter (sælges separat), kan du også bruge tilbehør, der er kompatibelt med en Active Interface Shoe. PHOTO-knap (17) Zoomknap (15, 17) N-mærke (32) NFC: Near Field Communication Strop til en skulderrem Rem FOCUS MAGNIFIER-knap (mikrofon) stik (PLUG IN POWER) Indbygget mikrofon Objektivring Objektiv (ZEISS-objektiv) ZOOM/FOCUS-kontakt AF/MF-knap MANUAL-knap MANUAL-drejeknap Manuelle funktioner kan tildeles til knappen og drejeknappen. DK 45 Andre