Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Consignes d’utilisation Bulgare

• Типичното

• Типичното време за запис показва времето, когато повтаряте стартирането/спирането на записа, превключването на [Режим за Снимане] и мащабирането. • Вренето за запис показва времето при записване с отворен LCD монитор. Използване на камкордера, свързан към електрическия контакт (гнездо) Свържете камкордера към електрическия контакт (гнездо) по същия начин като „Зареждане на батерията“. Изваждане на батерията Изключете камкордера. Плъзнете лостчето за освобождаване BATT (батерия) () и извадете батерията (). За да заредите батерията в чужбина Може да зареждате батерията във всяка държава/регион чрез адаптера за променлив ток, включен в комплекта на камкордера ви, в рамките на AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz. • Не използвайте електронен трансформатор на напрежение. BG 16

Включване на захранването 1 Отворете LCD монитора на камкордера и го включете. • Можете да включите камкордера и като издърпате визьора. 2 Следвайки инструкциите на LCD монитора, изберете език, географска област, Лятно час. време, формат на датата, дата и час. Докоснете бутона на LCD монитора. Първи стъпки • За да отидете на следващата страница, докоснете [Сле.]. • За да изключите захранването, затворете LCD монитора. Ако визьорът е изваден, приберете го. • За да настроите датата и часа отново, изберете [Настройки] [ Настройки на Часовника] [Настр. дата и час]. • За да изключите звука при работа, изберете [Настройки] [ Общи Настройки] [Звуков сигнал] [Изкл.]. BG 17