Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Danois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Danois

Uwagi Przesyłanie

Uwagi Przesyłanie filmów MP4 i zdjęć do smartfona Połączenie One-touch z systemem Android z obsługą NFC 1 W smartfonie należy wybrać [Settings], następnie wybrać [More...], aby sprawdzić, czy [NFC] jest włączone. 1 2 W kamerze odtworzyć obraz, który ma zostać przesłany do smartfona. • Można przesyłać tylko filmy MP4 i zdjęcia. 3 Dotknąć kamerą smartfona. • Wcześniej należy wyłączyć tryb uśpienia lub odblokować ekran smartfona. • Upewnić się, że na monitorze LCD kamery i na ekranie smartfona jest wyświetlany symbol . • Trzymać kamerę nieruchomo przy smartfonie, aż uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile (1–2 sekundy). • Jeśli nie można połączyć kamery ze smartfonem za pomocą funkcji NFC, patrz „Połączenie bez pomocy funkcji NFC” (strona 32). Połączenie bez pomocy funkcji NFC 2 Nacisnąć przycisk (Podgląd obrazów), a następnie wybrać opcję [Edycja/Kopiuj] [Wyślij do smartfonu] [Wybierz na tym urządzeniu] typ obrazu. Wybrać obraz, który ma zostać przesłany, dodać , po czym wybrać . • Zostaną wyświetlone numer SSID i hasło — kamera będzie gotowa do połączenia ze smartfonem. PL 32

3 Połączyć kamerę ze smartfonem i przesłać obrazy. Android Uruchomić aplikację PlayMemories Mobile i wybrać numer SSID kamery. Wpisać hasło wyświetlane na kamerze (tylko za pierwszym razem). Powrócić do ekranu głównego i uruchomić aplikację PlayMemories Mobile. iPhone/iPad Wybrać opcję [Settings] [Wi-Fi] na kamerze pojawi się numer SSID. Wpisać hasło wyświetlane na kamerze (tylko za pierwszym razem). Potwierdzić, że został wybrany numer SSID wyświetlany na kamerze. Korzystanie ze smartfona jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania Można sterować nagrywaniem z poziomu kamery za pomocą smartfona w roli bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. 1 Wybrać na kamerze opcję [Aparat/Mikrofon] [ Asysta nagrywania] [Steruj ze smartfonu]. Zapisywanie obrazów PL 33