Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Danois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Danois

2 3 Wykonać na

2 3 Wykonać na smartfonie te same czynności, które podano w punkcie 3 w „Połączenie bez pomocy funkcji NFC” (strona 32). W razie korzystania z funkcji NFC, należy wyświetlić ekran nagrywania w kamerze i przyłożyć symbol na kamerze do symbolu na smartfonie. Można już obsługiwać kamerę za pomocą smartfona. Uwagi • W zależności od lokalnych zakłóceń elektrycznych lub możliwości smartfona obrazy wyświetlane na żywo mogą nie być płynnie wyświetlane. Zapisywanie filmów i zdjęć na komputerze przez Wi-Fi Najpierw należy podłączyć komputer do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego. 1 2 Zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze (tylko za pierwszym razem). Windows: PlayMemories Home www.sony.net/pm/ Mac: Wireless Auto Import http://www.sony.co.jp/imsoft/ Mac/ • Jeśli oprogramowanie jest już zainstalowane na komputerze, należy je zaktualizować do najnowszej wersji. Połączyć kamerę z punktem dostępowym w następujący sposób (tylko za pierwszym razem). W razie problemów z rejestracją należy odnieść się do instrukcji punktu dostępowego lub skontaktować się z osobą, która skonfigurowała punkt dostępowy. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy jest wyposażony w przycisk WPS Wybrać na kamerze opcję [Konfiguracja] [ Połączenia] [WPS przycisk]. Nacisnąć przycisk WPS na punkcie dostępowym, który ma zostać zarejestrowany. PL 34

Jeśli numer SSID i hasło bezprzewodowego punktu dostępowego są znane Wybrać na kamerze opcję [Konfiguracja] [ Połączenia] [Ust. punktu dostępu]. Wybrać punkt dostępowy, który ma zostać zarejestrowany, wpisać hasło, po czym wybrać . 3 4 Jeśli komputer nie został włączony, należy go włączyć. Rozpocząć przesyłanie obrazów z kamery do komputera. Nacisnąć przycisk (Podgląd obrazów) na kamerze. Wybrać opcję [Edycja/Kopiuj] [Wyślij do komputera]. • Obrazy zostaną automatycznie przesłane i zapisane na komputerze. • Przesłane zostaną tylko nowo zarejestrowane obrazy. Importowanie filmów i wielu zdjęć może zająć dużo czasu. Zapisywanie obrazów PL 35