Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Néerlandais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Néerlandais

Prenos videozáznamov vo

Prenos videozáznamov vo formáte MP4 a fotografií do smartfónu 1 Jednodotykové prepojenie so systémom Android podporujúcim funkciu NFC 2 Na smartfóne zvoľte položku [Settings], potom zvoľte položku [More...] a skontrolujte, či je funkcia [NFC] aktivovaná. Na kamkordéri prehrajte obrazový záznam, ktorý chcete odoslať do smartfónu. • Môžete prenášať len videozáznamy vo formáte MP4 a fotografie. 3 Dotknite sa možnosti prenosu z kamkordéra do smartfónu. Poznámky • Najprv zrušte režim spánku alebo odomknite obrazovku na smartfóne. • Uistite sa, že sa na LCD displeji kamkordéra a obrazovke smartfónu zobrazuje symbol . • Naďalej sa dotýkajte možnosti prenosu z kamkordéra do smartfónu bez pohnutia prsta, až kým sa nespustí softvér PlayMemories Mobile (1 alebo 2sekundy). • Ak kamkordér nie je možné prepojiť so smartfónom prostredníctvom funkcie NFC, prečítajte si časť „Pripojenie bez použitia funkcie NFC“ (strana 33). SK 32

1 Pripojenie bez použitia funkcie NFC 2 3 Stlačte tlačidlo (View Images), potom vyberte položky [Edit/ Copy] [Send to Smartphone] [Select on This Device] typ obrazového záznamu. Zvoľte obrazový záznam, ktorý chcete preniesť, pridajte značku začiarknutia a potom zvoľte . • Zobrazí sa SSID a heslo a kamkordér bude pripravený na prepojenie so smartfónom. Pripojte kamkordér ku smartfónu a preneste obrazové záznamy. Android Spustite softvér PlayMemories Mobile a zvoľte SSID kamkordéra. Zadajte heslo zobrazené na kamkordéri (len prvý raz). iPhone/iPad Zvoľte položky [Settings] [Wi-Fi] SSID zobrazené na kamkordéri. Zadajte heslo zobrazené na kamkordéri (len prvý raz). Skontrolujte, či je zvolené SSID zobrazené na kamkordéri. Vráťte sa na základné zobrazenie a spustite softvér PlayMemories Mobile. Používanie smartfónu ako bezdrôtového diaľkového ovládača Môžete nahrávať s kamkordérom tak, že váš smartfón použijete ako bezdrôtový diaľkový ovládač. 1 2 Na kamkordéri zvoľte položky [Camera/ Mic] [ Shooting Assist] [Ctrl with Smartphone]. Na smartfóne vykonajte rovnaké úkony ako v kroku 3 v časti „Pripojenie bez použitia funkcie NFC“ (strana 33). Keď používate funkciu NFC, na kamkordéri zobrazte obrazovku nahrávania a dotknite sa značkou na kamkordéri značky na smartfóne. SK 33 Ukladanie obrazových záznamov

 • Page 1 and 2:

  4-534-653-11(1) Zusätzliche Inform

 • Page 3 and 4:

  Netzteil Verwenden Sie das Netzteil

 • Page 5 and 6:

  Weitere Informationen über den Cam

 • Page 7 and 8:

  Aufnahmeformat und verfügbare Aufn

 • Page 9 and 10:

  Laden des Akkus 1 Schalten Sie den

 • Page 11 and 12:

  Verwenden des Camcorders bei Anschl

 • Page 13 and 14:

  Einsetzen einer Speicherkarte 1 Öf

 • Page 15 and 16:

  Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme Aufnah

 • Page 17 and 18:

  Aufnahme von Fotos 1 Klappen Sie de

 • Page 19 and 20:

  Verwenden der manuellen Einstellfun

 • Page 21 and 22:

  Drehen Sie den MANUAL-Regler , um d

 • Page 23 and 24:

  3 Wählen Sie das Bild aus. Rückke

 • Page 25 and 26:

  Ansehen von Bildern auf einem Ferns

 • Page 27 and 28:

  Wiedergabe geschnittener Filme, die

 • Page 29 and 30:

  Anschließen einer externen Mediene

 • Page 31 and 32:

  Verwenden der Wi-Fi-Funktion Instal

 • Page 33 and 34:

  Anschluss ohne NFC 1 2 3 Drücken S

 • Page 35 and 36:

  Wenn der Wireless Access Point übe

 • Page 37 and 38:

  Gesicht Gesichtserkennung Auslös.

 • Page 39 and 40:

  Sonstiges Vorsichtsmaßnahmen Netzt

 • Page 41 and 42:

  Störungsbehebung Wenn an Ihrem Cam

 • Page 43 and 44:

  LCD-Monitor Bild: 8,8 cm (3,5-Typ,

 • Page 45 and 46:

  • Das N-Zeichen ist ein Markenzei

 • Page 47 and 48:

  Taste POWER Taste WHITE BALANCE T

 • Page 49 and 50:

  Index A Akku 9 Android 31 App Store

 • Page 51 and 52:

  DE 51 Sonstiges

 • Page 53 and 54:

  Zelfs als de camcorder is uitgescha

 • Page 55 and 56:

  Meer informatie over de camcorder (

 • Page 57 and 58:

  Opnameformaat en de beschikbare opn

 • Page 59 and 60:

  De accu opladen 1 Schakel uw camcor

 • Page 61 and 62:

  De accu verwijderen Schakel de camc

 • Page 63 and 64:

  Een geheugenkaart plaatsen 1 Open h

 • Page 65 and 66:

  Opnemen/afspelen Opnemen Filmen 1 O

 • Page 67 and 68:

  Fotograferen 1 Open het LCD-scherm

 • Page 69 and 70:

  De handmatige instellingsfuncties g

 • Page 71 and 72:

  De lichtintensiteit (ND-filter) ins

 • Page 73 and 74:

  3 Selecteer het beeld. Terug naar h

 • Page 75 and 76:

  Beelden weergeven op een TV Beelden

 • Page 77 and 78:

  Bijgesneden films afspelen die zijn

 • Page 79 and 80:

  Een extern medium aansluiten Hier w

 • Page 81 and 82:

  Gebruik van de Wi-Fi-functie PlayMe

 • Page 83 and 84:

  2 3 Selecteer het beeld dat u wilt

 • Page 85 and 86:

  4 Begin met het verzenden van beeld

 • Page 87 and 88:

  Gezicht Gezichtsherkenning Lach-slu

 • Page 89 and 90:

  Overige Voorzorgsmaatregelen Netspa

 • Page 91 and 92:

  Draadloos LAN We accepteren geen en

 • Page 93 and 94:

  LCD-scherm Beeld: 8,8 cm (type 3,5,

 • Page 95 and 96:

  • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi

 • Page 97 and 98:

  POWER-knop WHITE BALANCE-knop PRO

 • Page 99 and 100:

  Index A Aanraakscherm 17 Accu 9 Afs

 • Page 101 and 102:

  NL 51 Overige

 • Page 103 and 104:

  Anche se disattivata, la videocamer

 • Page 105 and 106:

  Maggiori informazioni sulla videoca

 • Page 107 and 108:

  Formato di registrazione e modo di

 • Page 109 and 110:

  Carica della batteria 1 Spegnere la

 • Page 111 and 112:

  Per rimuovere la batteria Spegnere

 • Page 113 and 114:

  Inserimento di una scheda di memori

 • Page 115 and 116:

  Registrazione/riproduzione Registra

 • Page 117 and 118:

  Ripresa di foto 1 Aprire il monitor

 • Page 119 and 120:

  Uso delle funzioni di regolazione m

 • Page 121 and 122:

  Regolazione dell’intensità lumin

 • Page 123 and 124:

  3 Selezionare l’immagine. Per tor

 • Page 125 and 126:

  Visualizzazione delle immagini su u

 • Page 127 and 128:

  Riproduzione di filmati tagliati re

 • Page 129 and 130:

  Collegamento a un apparecchio multi

 • Page 131 and 132:

  Uso della funzione Wi-Fi Installazi

 • Page 133 and 134:

  2 3 Selezionare l’immagine che si

 • Page 135 and 136:

  4 Iniziare a inviare le immagini da

 • Page 137 and 138:

  Viso Rilevamento visi Otturatore so

 • Page 139 and 140:

  Altro Precauzioni Alimentatore Non

 • Page 141 and 142:

  Risoluzione dei problemi Qualora si

 • Page 143 and 144:

  Connettori di ingresso/uscita Presa

 • Page 145 and 146:

  • Mac è un marchio registrato di

 • Page 147 and 148:

  Tasto POWER Tasto WHITE BALANCE T

 • Page 149 and 150:

  Indice A Accensione 12 Accessori in

 • Page 151 and 152:

  IT 51 Altro

 • Page 153 and 154:

  estiver ligado à tomada de parede

 • Page 155 and 156:

  Saber mais sobre a câmara de víde

 • Page 157 and 158:

  Formato de gravação e o modo de f

 • Page 159 and 160:

  Carregar a bateria 1 Desligue a câ

 • Page 161 and 162:

  Para retirar a bateria Desligue a c

 • Page 163 and 164:

  Inserir um cartão de memória 1 Ab

 • Page 165 and 166:

  Gravar/Reproduzir Gravar Gravar fil

 • Page 167 and 168:

  Tirar fotografias 1 Abra o monitor

 • Page 169 and 170:

  Utilizar as funcionalidades de regu

 • Page 171 and 172:

  • Para voltar ao modo de regulaç

 • Page 173 and 174:

  3 Selecione a imagem. Para retroced

 • Page 175 and 176:

  Visualizar imagens num televisor Re

 • Page 177 and 178:

  • As imagens serão reproduzidas

 • Page 179 and 180:

  Guardar imagens Utilizar o PlayMemo

 • Page 181 and 182:

  Gravador sem uma tomada USB Fluxo d

 • Page 183 and 184:

  Transferir MP4 filmes e fotografias

 • Page 185 and 186:

  Notas • Dependendo das interferê

 • Page 187 and 188:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 189 and 190:

  Definições Gerais Bip Brilho Moni

 • Page 191 and 192:

  câmara de vídeo até a humidade e

 • Page 193 and 194:

  Dispositivo de imagem: Sensor tipo

 • Page 195 and 196:

  Transformador de CA AC-L200D Requis

 • Page 197 and 198:

  Componentes e controlos Os números

 • Page 199 and 200:

  Visor A câmara de vídeo liga-se q

 • Page 201 and 202:

  Reproduzir 22 Resolução de proble

 • Page 203 and 204:

  VAROVÁNÍ Nepožívejte baterii -

 • Page 205 and 206:

  Podrobné informace o videokameře

 • Page 207 and 208:

  Formát záznamu a dostupný režim

 • Page 209 and 210:

  Nabíjení modulu akumulátoru 1 Za

 • Page 211 and 212:

  Vyjmutí modulu akumulátoru Videok

 • Page 213 and 214:

  Vložení paměťové karty 1 Otev

 • Page 215 and 216:

  Záznam/přehrávání Nahrávání

 • Page 217 and 218:

  Pořizování fotografií 1 Otevře

 • Page 219 and 220:

  Použití funkcí manuálního seř

 • Page 221 and 222:

  Seřízení intenzity světla (filt

 • Page 223 and 224:

  3 Vyberte snímek. Návrat na obraz

 • Page 225 and 226:

  Prohlížení obrazů v televizoru

 • Page 227 and 228:

  Přehrávání sestříhaných vide

 • Page 229 and 230:

  Připojení externího zařízení

 • Page 231 and 232: Použití funkce Wi-Fi Instalace Pl
 • Page 233 and 234: 3 Připojte videokameru k chytrému
 • Page 235 and 236: 4 Spusťte odesílání snímků z
 • Page 237 and 238: Obličej Detekce obličejů Snímá
 • Page 239 and 240: Ostatní Preventivní opatření Na
 • Page 241 and 242: Technické údaje Systém Formát s
 • Page 243 and 244: Při nahrávání videokamerou s vy
 • Page 245 and 246: Součásti a ovládací prvky Čís
 • Page 247 and 248: Upevnění řemínku Monitor LCD/d
 • Page 249 and 250: Rejstřík A Adaptérový kabel USB
 • Page 251 and 252: CZ 51 Ostatní
 • Page 253 and 254: VAROVANIE Dávajte pozor, aby nedo
 • Page 255 and 256: Zistite viac o kamkordéri (Príru
 • Page 257 and 258: Formát nahrávania a dostupné re
 • Page 259 and 260: Nabíjanie batérie 1 Kamkordér vy
 • Page 261 and 262: Vybratie batérie Vypnite kamkordé
 • Page 263 and 264: Vloženie pamäťovej karty 1 Otvor
 • Page 265 and 266: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 267 and 268: Snímanie fotografií 1 Otvorte LCD
 • Page 269 and 270: Používanie funkcií manuálneho n
 • Page 271 and 272: Úprava intenzity svetla (ND filter
 • Page 273 and 274: 3 Vyberte obrazový záznam. Návra
 • Page 275 and 276: Sledovanie obrazových záznamov na
 • Page 277 and 278: Prehrávanie orezaných videozázna
 • Page 279 and 280: Pripojenie externého mediálneho z
 • Page 281: Používanie funkcie Wi-Fi Inštalo
 • Page 285 and 286: 4 Spustite odosielanie obrazových
 • Page 287 and 288: Face Face Detection Smile Shutter S
 • Page 289 and 290: Ďalšie Bezpečnostné upozornenia
 • Page 291 and 292: Riešenie problémov Ak pri použí
 • Page 293 and 294: Konektory vstupu a výstupu Konekto
 • Page 295 and 296: • Výrazy HDMI a HDMI High- Defin
 • Page 297 and 298: Nasadenie tienidla objektívu (je s
 • Page 299 and 300: Register A Android 31 App Store 31
 • Page 301 and 302: SK 51 Ďalšie
 • Page 303 and 304: SK 53 Ďalšie
 • Page 305 and 306: SK 55 Ďalšie