Views
11 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Croate

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Croate

Korak 1: povezivanje

Korak 1: povezivanje uređaja za reprodukciju Najprije priključite sve ostale kabele, a tek potom kabel za napajanje. Povezivanje s televizorom Povežite uređaj za reprodukciju s televizorom pomoću HDMI kabela velike brzine. HDMI kabel velike brzine (nije priložen) Povezivanje s AV pojačalom (prijemnikom) Odaberite jedan od sljedećih načina povezivanja ovisno o ulaznim priključcima na AV pojačalu (prijemniku). A HDMI kabel velike brzine * HDMI kabel velike brzine * t Postavite [BD Audio MIX Setting] (Postavka BD kombinacije zvuka) u [Audio Settings] (Postavke zvuka). B Koaksijalni digitalni kabel * or Optički digitalni kabel * or Audio/video kabel * HDMI kabel velike brzine * * Nije priložen. 8

O načinu razdvajanja signala zvuka i slike Ovaj način rada omogućava zasebno slanje videosignala putem priključka HDMI OUT 1, a audiosignala putem priključka HDMI OUT 2. HDMI kabel velike brzine (nije priložen) Početak rada 9