Views
9 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Korak 2: Priprema za

Korak 2: Priprema za mrežnu vezu Wired Setup Za povezivanje na priključak LAN (100) na plejeru koristite LAN kabl. LAN kabl (ne isporučuje se) Korak 3: Jednostavno podešavanje Kada prvi put uključite uređaj Sačekajte malo dok se plejer ne uključi i ne pokrene [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje). 1 Umetnite dve baterije R03 (veličina AAA) tako da oznake polariteta 3 i # odgovaraju oznakama u odeljku za baterije daljinskog upravljača. Širokopojasni ruter ADSL modem/ kablovski modem Internet z Preporučujemo vam da koristite oklopljeni i ravni interfejs kabl (LAN kabl). Wireless Setup Koristite bežični LAN koji je ugrađen u plejer. 2 Priključite plejer na mrežno napajanje. u mrežno napajanje LAN kabl (ne isporučuje se) 3 Pritisnite 1 da biste uključili plejer. Ruter za bežični LAN ADSL modem/ kablovski modem Internet * * Uključivanje plejera ili njegovo postavljanje u režim mirovanja. 4 Uključite TV i izaberite odgovarajući ulaz na TV-u pritiskom na dugme t na daljinskom upravljaču. Signal sa plejera će se prikazati na TV ekranu. 10

No Disc 5 Obavite [Easy Initial Settings] (Jednostavno početno podešavanje). Pratite uputstva na ekranu i unesite osnovna podešavanja koristeći