Views
9 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Serbe

Korak 1: Povezivanje

Korak 1: Povezivanje plejera Ne povezujte kabl za napajanje sve dok ne povežete sve ostale kablove. Povezivanje sa TV-om Povežite plejer sa TV-om pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa. HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se) Povezivanje sa AV pojačalom (risiverom) Izaberite jedan od sledećih načina povezivanja u skladu sa ulaznim priključcima na vašem AV pojačalu (risiveru). A HDMI kabl velike brzine prenosa * HDMI kabl velike brzine prenosa * t Podesite [BD Audio MIX Setting] (Podešavanje miksa zvuka sa BD diska) u meniju [Audio Settings] (Podešavanje zvuka). B Koaksijalni digitalni kabl * ili Digitalni optički kabl * ili Audio/video kabl * HDMI kabl velike brzine prenosa * 8 * Ne isporučuje se.

O režimu za odvojeno emitovanje AV signala Ovaj režim omogućava odvojeno emitovanje video signala putem priključka HDMI OUT 1 i audio signala putem priključka HDMI OUT 2. HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se) Početni koraci 9