Views
7 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation

4-588-104-11(1) (BG) Blu-ray Disc/ DVD плейър Инструкции за експлоатация Софтуерът на този плейър може да бъде актуализиран в бъдеще. За да изтеглите налични актуализации и инструкции за експлоатация с допълнителни функции, моля, посетете следния уебсайт: www.sony.eu/support 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Първи стъпки 7 Дистанционно управление 10 Стъпка 1: Свързване на плейъра 12 Стъпка 2: Подготовка за мрежова връзка 12 Стъпка 3: Лесна настройка Възпроизвеждане 14 Възпроизвеждане на диск 14 Възпроизвеждане от USB устройство 15 Възпроизвеждане през мрежа 16 Слушане на аудио от Bluetooth устройство Допълнителна информация 18 Актуализация на софтуера 18 Дискове, които могат да се възпроизвеждат 19 Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани 21 Спецификации UHP-H1