Views
11 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation

4-588-104-11(1) (SK) Prehrávač diskov Blu-ray Disc/DVD Návod na použitie Softvér tohto prehrávača sa v budúcnosti môže aktualizovať. Ak chcete prevziať akékoľvek dostupné aktualizácie a návod na použitie s rozšírenými funkciami, navštívte túto webovú stránku: www.sony.eu/support 2 VAROVANIE Začíname 7 Diaľkový ovládač 10 Krok č. 1: Pripojenie prehrávača 12 Krok č. 2: Príprava pripojenia k sieti 12 Krok č. 3: Jednoduché nastavenie Prehrávanie 14 Prehrávanie disku 14 Prehrávanie obsahu zariadenia USB 15 Prehrávanie prostredníctvom siete 16 Počúvanie zvuku zo zariadenia Bluetooth Ďalšie informácie 17 Aktualizácia softvéru 17 Prehrateľné disky 18 Prehrateľné typy súborov 20 Technické parametre UHP-H1