Views
9 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Krok č. 1: Pripojenie

Krok č. 1: Pripojenie prehrávača Sieťovú šnúru zapojte až po pripojení všetkých zariadení. Pripojenie televízora Prepojte prehrávač a televízor pomocou kábla High Speed HDMI. Kábel High Speed HDMI (nedodáva sa) Pripojenie zosilňovača AV (prijímača) V závislosti od vstupných konektorov na zosilňovači AV (prijímači) vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov pripojenia. A Vysokorýchlostný kábel HDMI * Vysokorýchlostný kábel HDMI * t Nastavte [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie zmixovania zvuku BD) v položke [Audio Settings] (Nastavenia zvuku). B Koaxiálny digitálny kábel * alebo Optický digitálny kábel * alebo Zvukový kábel/videokábel * Vysokorýchlostný kábel HDMI * 10 * Nie je súčasťou dodávky.

Režim oddeľovania zložiek AV Tento režim umožňuje samostatne reprodukovať obrazové signály prostredníctvom konektora HDMI OUT 1 a zvukové signály prostredníctvom konektora HDMI OUT 2. Kábel High Speed HDMI (nedodáva sa) Začíname 11