Views
11 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Krok č. 2: Príprava

Krok č. 2: Príprava pripojenia ksieti Nastavenie káblového pripojenia Na pripojenie ku konektoru LAN (100) na prehrávači použite kábel LAN. Kábel LAN (nedodáva sa) Krok č. 3: Jednoduché nastavenie Pri prvom zapnutí Chvíľu počkajte, kým sa prehrávač zapne a kým sa zobrazí obrazovka [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia). 1 Vložte dve batérie R03 (veľkosti AAA) tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali značkám vnútri priestoru pre batérie diaľkového ovládača. Širokopásmový smerovač Modem ADSL alebo káblový modem Internet z Odporúča sa používať tienený a priamy kábel rozhrania (kábel LAN). Nastavenie bezdrôtového pripojenia Použite bezdrôtovú sieť LAN, ktorá je súčasťou prehrávača. 2 Zapojte prehrávač do elektrickej siete. Do elektrickej siete Kábel LAN (nedodáva sa) 3 Stlačením tlačidla 1 zapnite prehrávač. Smerovač bezdrôtovej siete LAN Modem ADSL alebo káblový modem Internet * Slúži na zapnutie prehrávača alebo na jeho prepnutie do pohotovostného režimu. 4 Zapnite televízor a nastavte výber vstupu na televízore stlačením tlačidla t na diaľkovom ovládači. Na televíznej obrazovke sa zobrazí signál z prehrávača. * 12

No Disc 5 Vykonajte nastavenia [Easy Initial Settings] (Jednoduché úvodné nastavenia). Podľa pokynov na obrazovke a pomocou tlačidiel