Views
9 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

16 b • Pri

16 b • Pri používaní funkcie Screen mirroring môže byť kvalita obrazu a zvuku niekedy znížená z dôvodu rušenia inou sieťou. Zvýšiť ju môžete nastavením položky [Screen mirroring RF Setting] (Nastavenie RF kanála pre funkciu Screen mirroring). • Pri používaní funkcie Screen mirroring nemusia byť dostupné niektoré sieťové funkcie. • Presvedčte sa, či je zariadenie kompatibilné s technológiou Miracast. Možnosti pripojenia ku všetkým zariadeniam kompatibilným s technológiou Miracast nie sú zaručené. 1 Na domovskej obrazovke vyberte položku [Screen mirroring] (Zrkadlenie obrazovky) pomocou tlačidiel

Ďalšie informácie Aktualizácia softvéru 1 Na domovskej obrazovke vyberte ikonu [Setup] (Všetky aplikácie) pomocou tlačidiel