Views
7 months ago

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony UHP-H1 - UHP-H1 Consignes d’utilisation Slovaque

OPTIONS Slúži na

OPTIONS Slúži na zobrazenie dostupných možností na obrazovke. RETURN Slúži na návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu. Tlačidlá

Čísla kódov televízorov, ktoré možno ovládať Dve sekundy podržte stlačené tlačidlo TV 1 a kód výrobcu televízora pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak je uvedených viacero tlačidiel na diaľkovom ovládači, skúste ich postupne zadávať, dokým nenájdete kód, ktorý funguje s televízorom. Výrobca Tlačidlo na diaľkovom ovládači Sony (predvolený) AUDIO DIRECT Philips TV t / BLUETOOTH / POP UP/MENU Panasonic Farebné tlačidlo (červené)/NETFLIX Hitachi Sharp Toshiba Farebné tlačidlo (zelené) Farebné tlačidlo (žlté) Farebné tlačidlo (modré) Loewe (obľúbené) Samsung LG/Goldstar TOP MENU RETURN Začíname 9