Views
9 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

2 Opakovaným

2 Opakovaným stláčaním (DSPL) meníte informáciu o čase. Informácia o čase sa v závislosti od disku líši nasledovne: DVD: “T ** : ** : ** aktuálneho titulu. “T- ** : ** : ** aktuálneho titulu. “C ** : ** : ** kapitoly. “C- ** : ** : ** kapitoly. ” - Prehrávací čas ” - Zostávajúci čas ” - Prehrávací čas aktuálnej ” - Zostávajúci čas aktuálnej VCD (bez funkcií PBC): “T ** : ” - Prehrávací čas aktuálnej ** stopy. “T- ** : ” - Zostávajúci čas aktuálnej ** stopy. “D ** : ” - Prehrávací čas a aktuálneho ** disku. “D- ** : ” - Zostávajúci čas aktuálneho ** disku. JPEG: Číslo albumu Číslo obrázka Vyhľadanie konkrétneho miesta na disku — Scan Konkrétne miesto na disku môžete rýchlo vyhľadať pri sledovaní obrazu. OFF ATT SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE Počas prehrávania zatlačte a pridržte ./> a tlačidlo uvoľnite v požadovanom mieste. Ak tlačidlo pridržíte zatlačené, rýchlosť prehrávania vzrastie. Poznámka Počas vyhľadávania nepočuť zvuk a nezobrazujú sa titulky. DVD MENU EQ7 AF ./> 18

Ponuka Menu DVD diskov Pri niektorých DVD diskoch môžete používať originálne Menu, napr. Top Menu a Menu DVD disku. Ak DVD disk obsahuje niekoľko titulov stôp a scén, môžete pomocou Top Menu zvoliť požadovaný titul a spustiť prehrávanie. Ak DVD disk obsahuje viacero detailnejších položiek Menu, napr. jazyky pre zvuk, titulky, tituly a kapitoly atď., môžete cez Menu DVD disku zvoliť požadovanú položku a spustiť tak prehrávanie. TOP MENU ENTER Číselné tlačidlá OFF 1 Počas prehrávania DVD disku stlačte (TOP MENU) alebo (MENU). Zobrazí sa Menu DVD disku alebo Top Menu. Obsah ponuky Menu je pri rôznych DVD diskoch rozdielny. 2 Stláčaním