Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Slovaque

Uzamykanie diskov —

Uzamykanie diskov — Parental control Môžete znemožniť prehrávanie zvoleného disku, alebo prehrávanie takéhoto disku obmedziť podľa zadefinovanej úrovne, napr. podľa veku sledujúceho. Pri prehrávaní Parental controlkompatibilného DVD disku sa nevhodné scény neprehrajú, alebo sa nahradia inými scénami. Zapnutie funkcie Parental control ENTER SETUP Číselné tlačidlá OFF 1 V režime zastavenia prehrávania stlačte (SETUP). Zobrazí sa ponuka nastavení Setup. 2 Stláčaním M/m zvoľte (CUSTOM SETUP) a stlačte (ENTER). Zobrazia sa nastaviteľné položky. 3 Stláčaním M/m zvoľte “PARENTAL CONTROL” a stlačte (ENTER). Zobrazia sa voľby pre Parental control. ATT SRC MODE TOP MENU + SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL CUSTOM SETUP PARENTAL CONTROL : MUTI–DISC RESUME : MP3/JPEG : SLIDE SHOW TIME : PLAY LIST PLAY : PICTURE EQ : DVD MENU EQ7 AF TA + VOL – OFF ON OFF PLAYER PASSWORD AUTO M/m

Zmena oblasti a súvisiacej úrovne klasifikácie filmov Úroveň obmedzenie môžete nastaviť podľa danej oblasti a súvisiacej úrovne klasifikácie filmov. 1 V režime zastavenia prehrávania stlačte (SETUP). Zobrazí sa ponuka nastavení Setup. 2 Stláčaním M/m zvoľte (CUSTOM SETUP) a stlačte (ENTER). Zobrazia sa nastaviteľné položky. 3 Stláčaním M/m zvoľte “PARENTAL CONTROL” a stlačte (ENTER). Zobrazia sa voľby pre Parental control. 4 Stláčaním M/m zvoľte “PLAYER t”, potom stlačte (ENTER). Ak už je funkcia Parental control zapnutá, zobrazí sa zobrazenie pre zadanie hesla. Pre zmenu nastavenia zadajte vaše číselné heslo a stlačte (ENTER). Ak ste zadali chybné číslo, stlačením < posuňte kurzor vzad a zadajte číslo znova. 5 Stláčaním M/m zvoľte “STANDARD”, potom stlačte (ENTER). Zobrazia sa voľby pre štandard. CUSTOM SETUP LEVEL : STANDARD : 6 Stláčaním M/m zvoľte požadovanú oblasť pre aplikovanie súvisiacej úrovne klasifikácie filmov a stlačte (ENTER). Oblasť je zadaná. Ak chcete zvoliť štandard zo zoznamu “Prehľad regionálnych kódov” (str. 27), zvoľte “OTHERS t” a číselnými tlačidlami zadajte príslušný kód. 8: USA USA OTHER 7 Stláčaním M/m zvoľte “LEVEL”, potom stlačte (ENTER). Zobrazia sa voľby klasifikácie. CUSTOM SETUP LEVEL : STANDARD : 8: 8: 7: 6: 5: 4: Čím nižšie je číslo, tým prísnejšia je úroveň obmedzenia. 8 Stláčaním M/m zvoľte požadovanú klasifikáciu a stlačte (ENTER). Nastavovanie režimu Parental control je dokončené. Vypnutie zobrazenia ponuky Setup Stlačte (SETUP). Poznámka Prehrávanie disku, ktorý nepodporuje funkciu Parental control nie je možné na tomto zariadení nijakým spôsobom obmedziť. Prehľad regionálnych kódov NC17 R PG13 Štandard Číselný kód Argentína 2044 Austrália 2047 Rakúsko 2046 Belgicko 2057 Brazília 2070 Kanada 2079 Chile 2090 Čína 2092 Dánsko 2115 Fínsko 2165 Francúzsko 2174 Nemecko 2109 India 2248 Indonézia 2238 Taliansko 2254 Japonsko 2276 Kórea 2304 Malajzia 2363 pokračovanie na nasledujúcej strane t 27