Views
9 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

00MEXR1/R5.book Page 18 Monday, July 25, 2005 3:52 PM 2 Πιέστε επανειληµµένα το (DSPL) για να αλλάξετε τα στοιχεία ώρας. Η πληροφορία της ώρας διαφέρει ανάλογα µε τον δίσκο, ως εξής: DVD: “T ** : ** : ** ” - Χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε από το παρόν έργο “T- ** : ** : ** ” - Εναποµένοντας χρόνος του τίτλου έργου που παίζει “C ** : ** : ** ” - Χρόνος αναπαραγωγής που πέρασε του παρόντος κεφαλαίου “C- ** : ** : ** ” - Εναποµένοντας χρόνος του κεφαλαίου που παίζει VCD (δίχως λειτουργίες PBC): “T ** : ” - Χρόνος αναπαραγωγής ** που πέρασε από το κοµµάτι που ακούγεται “T- ** : ” - Εναποµένων χρόνος του ** κοµµατιού που παίζει “D ** : ” - Χρόνος αναπαραγωγής ** που πέρασε του παρόντος δίσκου “D- ** : ” - Εναποµένων χρόνος του ** δίσκου που παίζει JPEG: Αριθµός άλµπουµ Αριθµός εικόνος Αναζήτηση ενός συγκεκριµένου σηµείου σε ένα δίσκο — Σάρωµα Μπορείτε γρήγορα να εντοπίσετε ένα συγκεκριµένο σηµείο σε έναν δίσκο µε το να παρακολουθήσετε την εικόνα. OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE Κατά την διάρκεια ακρόασης, πιέστε και κρατήστε το ./>, αφήστε το στο επιθυµητό σηµείο. Εάν πιέσετε και κρατήσετε το πλήκτρο, αυξάνεται η ταχύτητα ψαξίµατος. Σηµείωση Ενώ ψάχνει, ο ήχος δεν βγαίνει, και δεν εµφανίζονται οι υπότιτλοι. DVD MENU EQ7 AF ./> 18 MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 19 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Χρήση των µενού στα DVD Με ορισµένα DVD, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αυθεντικά τους µενού, όπως το Top µενού, ή το µενού DVD. Αν το DVD περιέχει αρκετούς τίτλους έργων κοµµατιών και σκηνών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Top µενού για να επιλέξετε τον επιθυµητό τίτλο έργου και να αρχίσετε την ακρόαση. Αν το DVD περιέχει πιο περιεκτικά στοιχεία µενού, όπως τον ήχο και τις γλώσσες υπότιτλων, τίτλους έργων, κεφάλαια, κτλ., µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού DVD για να διαλέξετε το επιθυµητό στοιχείο και να αρχίσετε την ακρόαση. TOP MENU ENTER Αριθµηµένα πλήκτρα OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ 1 Κατά την διάρκεια ακρόασης ενός DVD, πιέστε το (TOP MENU) ή το (MENU). Το µενού DVD ή το µενού Top εµφανίζεται. Τα περιεχόµενα του µενού διαφέρουν ανάλογα µε τον δίσκο. 2 Πιέστε το