Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

00MEXR1/R5.book Page 32 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Ρυθµίσεις του ήχου — Οργάνωση του ήχου Το “AUDIO SETUP” σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τον ήχο, σύµφωνα µε τους όρους ακρόασης και την συνδεδεµένη συσκευή. ∆ιαλέξτε το (AUDIO SETUP) στο µενού Οργάνωσης, έπειτα διαλέξτε το επιθυµητό στοιχείο ρύθµισης. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες οργάνωσης, δείτε την ενότητα “Χρήση του µενού Οργάνωσης” στην σελίδα 28. Τα στοιχεία ρύθµισης µε το “*” στους πιο κάτω πίνακες είναι οι εξ ορισµού ρυθµίσεις. AUDIO DRC (Dynamic Range Control/ Έλεγχος ∆υναµικού Πεδίου) Κάνει τον ήχο ξεκάθαρο όταν η ένταση ήχου έχει κλειστεί, όταν ακούτε ένα DVD που είναι συµβατό µε το “AUDIO DRC.” Αυτή η ρύθµιση επηρεάζει τις εξόδους των FRONT/REAR AUDIO OUT. STANDARD* WIDE RANGE DOWNMIX Αλλάζει την µέθοδο για προς τα κάτω µίξη σε 2 κανάλια, όταν ακούτε ένα DVD το οποίο έχει πίσω στοιχεία ήχου (κανάλια) ή έχει ηχογραφηθεί σε µορφότυπο Dolby Digital. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συσκευές πίσω σηµάτων, δείτε την ενότητα “Επαλήθευση του µορφότυπου προγράµµατος” στην σελίδα 22. Αυτή η ρύθµιση επηρεάζει τις εξόδους των FRONT/REAR AUDIO OUT. SURROUND NORMAL* Κανονικά επιλέξτε αυτή την θέση. Σας δίνει την αίσθηση πως βρίσκεστε σε ζωντανή παράσταση. ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου, που είναι συµβατή µε το Dolby Surround (Pro Logic). ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου, που δεν είναι συµβατή µε το Dolby Surround (Pro Logic). DOLBY DIGITAL Επιλέγει το είδος του σήµατος Dolby Digital. DOLBY DIGITAL* DOWNMIX PCM ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου µε έναν ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital. ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου που να µην έχει ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή Dolby Digital. Μπορείτε να διαλέξετε το αν τα σήµατα συµφωνούν µε το Dolby Surround (Pro Logic), ή όχι, µε το να κάνετε ρυθµίσεις στο στοιχείο “DOWNMIX” στο “AUDIO SETUP” (σελίδα 32). DTS ∆ιαλέγει το να βγάζει ή να µην βγάζει σήµατα DTS ON* OFF ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου µε έναν ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή DTS. ∆ιαλέξτε αυτό όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε µια συσκευή ήχου που δεν έχει ενσωµατωµένο αποκωδικοποιητή DTS. 32 MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 33 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Ραδιόφωνο Προσοχή Όταν συντονίζεστε σε σταθµούς ενώ οδηγείτε, χρησιµοποιήστε το Best Tuning Memory/Μνήµη Καλύτερου Συντονισµού (BTM) για την πρόληψη ατυχήµατος. MODE SRC ENTER LIST SYSTEM MENU Αριθµηµένα πλήκτρα OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LI ST PICTURE EQ Αυτόµατη καταγραφή στη µνήµη — BTM 1 Πιέστε το (SRC) (SOURCE) επανειληµµένα µέχρι που να εµφανιστεί το “TUNER”. Για να αλλάξετε την µπάντα, πιέστε το (MODE) επανειληµµένα. Μπορείτε να διαλέξετε από FM1, FM2, FM3, MW ή LW. 2 Πιέστε το (SYSTEM MENU), µετά πιέστε το M/m επανειληµµένα µέχρι που να εµφανιστεί το “BTM”. 3 Πιέστε το (ENTER). Η συσκευή καταγράφει σταθµούς, µε σειρά συχνότητας στα αριθµηµένα πλήκτρα ((1) έως (6)). Ακούγεται ένας ήχος µπιπ όταν καταγράφεται µια ρύθµιση. ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL DVD MENU EQ7 AF TA + VOL – ./> M/m Χειροκίνητη καταγραφή στη µνήµη Ενώ λαµβάνετε τον σταθµό που θέλετε να καταγράψετε, πιέστε και κρατήσετε ένα αριθµηµένο πλήκτρο ((1) έως (6)) µέχρι που να εµφανιστεί το “MEM”. Η ένδειξη αριθµηµένου πλήκτρου εµφανίζεται στην οθόνη. Σηµείωση Αν προσπαθήσετε να καταγράψετε έναν άλλο σταθµό στο ίδιο αριθµηµένο πλήκτρο, ο προηγούµενα καταγραµµένος σταθµός θα αντικατασταθεί. Σύσταση Όταν καταγράφεται ένας σταθµός RDS, η ρύθµιση AF/TA επίσης καταγράφεται (σελίδα 35). Λήψη των καταγραµµένων σταθµών Επιλέξτε την µπάντα, έπειτα πιέστε ένα αριθµηµένο πλήκτρο ((1) έως (6)) ή M/m. Αυτόµατος συντονισµός Επιλέξτε την µπάντα, µετά πιέστε το ./> για να ψάξετε για τον σταθµό. Το ψάξιµο σταµατάει όταν η συσκευή λαµβάνει έναν σταθµό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία µέχρι που να ληφθεί ο επιθυµητός σταθµός. Σύσταση Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του σταθµού στον οποίο θέλετε να ακούσετε, πιέστε και κρατήστε το ./> για να εντοπίσετε την κατά προσέγγιση συχνότητα, έπειτα πιέστε το ./> επανειληµµένα για να ρυθµίσετε µε ακρίβεια, στην επιθυµητή συχνότητα (χειροκίνητος συντονισµός). Με την κύρια συσκευή Για να ψάξετε για τον σταθµό, πιέστε το (SEEK) +/–. Λήψη ενός σταθµού µέσω µιας λίστας — Εισαγωγή σε κατάλογο Μπορείτε να σηµειώσετε την συχνότητα. 1 ∆ιαλέξτε την µπάντα, µετά πιέστε το (LIST). Εµφανίζεται η συχνότητα. 2 Πιέστε το M/m επανειληµµένα µέχρι που να εµφανιστεί ο επιθυµητός σταθµός. 3 Πιέστε το (ENTER) για να λάβετε τον σταθµό. 33 MEX-R1/MEX-R5