Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Espagnol

00MEXR1/R5.book Page 46 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Προαιρετικά αξεσουάρ Μόνιτορ πάνω από το κεφάλι XVM-R70 Μόνιτορ προσκέφαλου XVM-H65 Φορητό µόνιτορ XVM-F65 (για MEX-R1) Φορητό µόνιτορ XVM-F65WL (για MEX-R5) Περιστρεφόµενο χειριστήριο RM-X4S Συσκευή αλλαγής CD (10 δίσκοι) CDX-757MX Συσκευή αλλαγής CD (6 δίσκοι) CDX-T70MX, CDX-T69 Συσκευή αλλαγής MD (6 δίσκοι) MDX-66XLP Επιλογή πηγής XA-C30 Επιλογέας AUX-IN XA-300 Oπτικό καλώδιο ήχου RC-104 Οι ξένες ευρεσιτεχνίες και αυτές των ΗΠΑ έχουν άδεια από την Dolby Laboratories. Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και πατέντες µε άδεια από την Fraunhofer IIS και Thomson. Σηµείωση Αυτή η συσκευή δεν µπορεί να συνδεθεί σε έναν ψηφιακό προ-ενισχυτή, ή σε ένα αντισταθµιστή που είναι συµβατός µε το σύστηµα Sony BUS. Το σχέδιο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν δίχως ειδοποίηση. • Το υλικό συγκολλήσεως που χρησιµοποιήθηκε για ορισµένα µέρη δεν περιέχει µολύβι. (πάνω από το 80 %) • Αλογονωµένα επιβραδυντικά φλόγας δεν χρησιµοποιούνται σε ορισµένους τυπωµένους πίνακες συρµάτων. • Αλογονωµένα επιβραδυντικά φλόγας δεν χρησιµοποιούνται στα ντουλάπια. • Το µελάνι που χρησιµοποιείται για τυπωθεί το χαρτόνι είναι ελεύθερο από VOC (Volatile Organic Compound) φυτικά έλαια. • Οι προφυλάξεις από κραδασµούς της συσκευασίας δεν περιέχουν αφρό πολυστυρολίου. Ανιχνευτής και διόρθωση λαθών Η επόµενη λίστα θα σας βοηθήσει να λύσετε προβλήµατα που µπορεί να βρείτε µε την συσκευή σας. Πριν να δείτε την πιο κάτω λίστα, ελέγξτε την σύνδεση και τις διαδικασίες λειτουργίας. Γενικά ∆εν παρέχεται ρεύµα στην συσκευή. • Η σύνδεση ρεύµατος δεν έχει γίνει σωστά. t Επαληθεύστε τη σύνδεση. Εάν όλα είναι σωστά, ελέγξτε την ασφάλεια. • Το αυτοκίνητο δεν έχει µια θέση ACC. t Εισάγετε ένα δίσκο για να ανοίξετε την συσκευή. • Αν η συσκευή έχει σβηστεί και εξαφανιστεί η οθόνη, το τηλεχειριστήριο δεν θα µπορεί να την χειριστεί. t Ανοίξτε την συσκευή. Η αντένα ρεύµατος δεν ανοίγει. Η αντένα ρεύµατος δεν έχει ένα κιβώτιο ηλεκτρονόµου. Οι καταγραµµένοι σταθµοί και η σωστή ώρα σβήνονται. Έχει καεί η ασφάλεια. Όταν αλλαχθεί η θέση του κλειδιού ανάφλεξης, κάνει θόρυβο. Τα σύρµατα δεν είναι σωστά ταιριασµένα µε την επαφή ρεύµατος των αξεσουάρ αυτοκινήτου. Η εικόνα εξαφανίζεται από/δεν εµφανίζεται στο παράθυρο οθόνης. • Ο ρεοστάτης φωτισµού έχει τεθεί στο “DIM-ON” (σελίδα 38). • Η οθόνη εξαφανίζεται αν πιέσετε και κρατήσετε το (OFF). t Πιέστε ξανά και κρατήστε το (OFF) µέχρι που να εµφανιστεί η οθόνη. • Οι επαφές είναι βρώµικες (σελίδα 42). ∆εν λειτουργεί το DSO. Ανάλογα µε το είδος ταπετσαρίας αυτοκινήτου ή το είδος της µουσικής, το DSO ίσως να µην έχει ένα ευχάριστο εφέ. Ανάλογα µε το συνδεδεµένο µόνιτορ, η συσκευή ίσως να πάρει λίγα δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί, αφού γυριστεί το κλειδί ανάφλεξης στην θέση OFF. Αυτό δεν είναι µια κακή λειτουργία. 46 MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 47 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Παρεµβολή εικόνων ή θόρυβοι ήχου παρουσιάζονται κατά την διάρκεια ασύρµατης µετάδοσης. (Μονάχα MEX-R5) • Η συσκευή µεταδίδει ήχο/βίντεο στα FM 2,4 GHz. Η ταυτόχρονη χρήση µε άλλες συσκευές των 2,4 GHz ίσως να προκαλέσει παρεµβολές εικόνων, ή θόρυβο ήχου. t Αλλάξτε το κανάλι (σελίδα 38). Αν δεν υπάρχει καµία βελτίωση, σταµατήστε να χρησιµοποιείτε την άλλη συσκευή. Η ασύρµατη µετάδοση της συσκευής, επίσης µπορεί να σβηστεί, αν χρειάζεται (σελίδα 38). • Ο µεταδότης δεν είναι σωστά τοποθετηµένος. t Τοποθετήσετε το προαιρετικό µόνιτορ XVM-F65WL πιο κοντά στην συσκευή. t Τοποθετήσετε τον µεταδότη πιο ψηλά από την συσκευή για να αποκλειστεί η περίπτωση του να µπλοκάρεται από το κάθισµα ή από έναν επιβάτη. t Βάλετε τον µεταδότη σε ένα σταθερό σηµείο. ∆ιαφορετικά η θέση του και η γωνία µπορεί να αλλάξουν. • Συνίσταται η εγκατάσταση του πίσω µόνιτορ µπροστά από την δεύτερη σειρά. • Ακυρώσετε την λειτουργία Zone × Zone και χρησιµοποιήσετε τα ηχεία του αυτοκινήτου, εάν ο θόρυβος ήχων είναι δυνατός. • Οι παρεµβολές, ή οι θόρυβοι ίσως προσωρινά να παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της οδήγησης, σαν αποτέλεσµα εµποδίων έξω από το αυτοκίνητο. Εικόνα ∆εν υπάρχει εικόνα/ εµφανίζεται θαµπή εικόνα. • Μια σύνδεση δεν έχει γίνει σωστά. • Ελέγξτε τη σύνδεση προς την συνδεδεµένη συσκευή και θέσετε την επιλογή εισόδου της συσκευής, προς την πηγή που αντιστοιχεί σε αυτή τη µονάδα. • Ο δίσκος είναι λερωµένος, διαστρεβλωµένος ή έχει ατέλειες. • Η µονάδα έχει εγκατασταθεί σε µια γωνία άνω των 45°. • Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί σε ένα σταθερό σηµείο του αυτοκινήτου. • Το µόνιτορ είναι συνδεδεµένο στο FRONT AUDIO/VIDEO OUT, και το καλώδιο στάθµευσης (Ανοικτό πράσινο) δεν είναι συνδεδεµένο στο καλώδιο διακόπτη φρένου, ή δεν εφαρµόζεται το φρένο στάθµευσης. Η εικόνα δεν χωράει στην οθόνη. Η αναλογία απεικόνισης έχει κανονιστεί στο DVD. Sound (Ήχος) ∆εν υπάρχει ήχος/ο ήχος έχει κενά/ο ήχος παραλείπει. • Μια σύνδεση δεν έχει γίνει σωστά. • Ελέγξτε τη σύνδεση προς την συνδεδεµένη συσκευή και θέσετε την επιλογή εισόδου της συσκευής, προς την πηγή που αντιστοιχεί σε αυτή τη µονάδα. • Ο δίσκος είναι λερωµένος, διαστρεβλωµένος ή έχει ατέλειες. • Η µονάδα έχει εγκατασταθεί σε µια γωνία άνω των 45°. • Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί σε ένα σταθερό σηµείο του αυτοκινήτου. • Η αναλογία δείγµατος αρχείου MP3 δεν είναι 44,1 kHz, ή 48 kHz. • Η αναλογία ροής των bit του αρχείου MP3 δεν είναι 64 έως 320 kbps. • Η µονάδα βρίσκεται σε θέση διακοπής ακρόασης, ή σάρωσης. • Η µονάδα είναι σε θέση ταχείας προώθησης, ή ταχείας επιστροφής. • Οι ρυθµίσεις για τις εξόδους δεν έχουν γίνει σωστά. • Ρυθµίστε το επίπεδο εξόδου DVD (σελίδα 23). • Η ένταση ήχου είναι πολύ χαµηλή. • Είτε η λειτουργία ATT είναι ενεργοποιηµένη, ή η λειτουργία Telephone ATT (όταν το διαµετωπικό καλώδιο ενός τηλεφώνου αυτοκινήτου είναι συνδεδεµένο στο σύρµα ATT) είναι ενεργοποιηµένη. • Η θέση ελέγχου εξασθένισης ήχου (FAD) δεν έχει τεθεί για ένα σύστηµα 2-ηχείων. • Η συσκευή αλλαγής CD δεν είναι συµβατή µε το µορφότυπο δίσκου (MP3). t Ακρόαση µε µια συσκευή αλλαγής CD συµβατή µε Sony MP3, ή αυτή τη συσκευή. Ο ήχος έχει θόρυβο. Κρατήστε τα καλώδια και τα σύρµατα µακριά το ένα από το άλλο. συνεχίζει στην επόµενη σελίδα t 47 MEX-R1/MEX-R5