Views
4 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

v Tlačítko CLEAR 21

v Tlačítko CLEAR 21 Pro zrušení zapsaných čísel. w Tlačítko DSO 4 Pro výběr režimu DSO (1, 2, 3 nebo OFF). Čím vyšší je toto číslo, tím větší je vliv efektu. x Tlačítko EQ7 (ekvalizér) Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD, VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM nebo OFF). y Tlačítko AF (alternativní frekvence) 35 Pro volbu AF při příjmu stanice s RDS. z Tlačítko TA (dopravní informace) 35 Pro nastavení TA/TP u stanic s RDS. wj Tlačítko ANGLE 23 Změna úhlu záběru. wk Tlačítko pro ovládání hlasitosti (+/–) 35 Nastavení hlasitosti. wl Tlačítko PTY DSPL 16, 17, 18, 36, 39 Pro volbu PTY připříjmu stanice s RDS. Pro změnu zobrazovaných položek. *1 Pokud je připojen měnič CD/MD. *2 Pokud je připojen měnič MD. *3 Když je připojeno volitelné přenosné zařízení Sony. Poznámka Pokud vypnete zařízení a zhasne displej, není možno přístroj ovládat infračerveným dálkovým ovladačem, dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na hlavním zařízení, nebo zařízení neaktivujete vložením disku. Tip Podrobnosti o výměně baterií viz „Výměna lithiové baterie infračerveného dálkového ovladače” na straně 41. 12 CZ

Zobrazené nabídky Pomocí nabídek můžete na tomto zařízení nastavovat různé funkce a nastavení pro přehrávání. Zobrazení nabídek se bude lišit v závislosti na stavu zařízení. Nabídka "Setup" (Nastavení) Zobrazí se v zastaveném stavu po stisknutí (SETUP). Pro výběr položek Stiskněte tlačítko