Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Zpráva o stavu

Zpráva o stavu ovládání Funkce nabídek závisí na vybrané položce a pro usnadnění ovládání se ve spodní části nabídky zobrazí tlačítka, která můžete použít pro danou operaci. To set, press , then ENTER . To quit, press SETUP SETUP . Objeví se zpráva s názvem vybrané položky a/nebo operace. Tip V případě, že funkce není k dispozici, zobrazí se zpráva „Operation not possible” (Funkce není k dispozici). Položky pro nastavení NASTAVENÍ JAZYKA (strana 29) Přepíná jazyky. NASTAVENÍ OBRAZOVKY (strana 30) Vybírá režimy obrazovky. UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ (strana 31) Nastavení funkcí přehrávání. NASTAVENÍ ZVUKU (strana 32) Nastavení zvukového výstupu. RESET (strana 29) Resetování všech nastavených položek. Položky režimu přehrávání TITUL, SKLADBA (strana 21) Výběr titulu nebo skladby pro přehrávání. KAPITOLA (strana 21) Výběr kapitolypropřehrávání. ALBUM (JPEG) (strana 21) Výběr obrazového alba k prohlížení. OBRAZ (strana 21) Výběr obrázku k prohlížení. ČAS/TEXT (strana 17, 21) Kontrola přehraného času a zbývajícího času přehrávání. Zadávání časového kódu pro vyhledávání obrazu. Zobrazení DVD textu. 14 CZ ZVUK (strana 22) Změna nastavení zvuku. TITULKY (strana 24) Zobrazení titulků Změna jazyka titulků. ÚHEL ZÁBĚRU (strana 23) Změna úhlu záběru. ZVĚTŠENÍ (strana 24) Zvětší obraz. OPAKOVÁNÍ (strana 20) Přehrává opakovaně celý disk (všechny tituly/všechny skladby/všechna alba) nebo jednu kapitolu/skladbu/album. NÁHODNÉ POŘADÍ (strana 20) Přehrává v náhodném pořadí tituly/ kapitoly/skladby. NASTAVENÍ OBRAZU (strana 25) Změna kvality obrazu Tip Když je aktivována položka „REPEAT” (Opakovat) nebo „SHUFFLE” (Náhodné pořadí) nebo položka „ANGLE” (Úhel záběru) není k dispozici, bude políčko zatržení zobrazeno zeleně (například t ). Nicméně v závislosti na scéně nebudete moci změnit úhel záběru scény ani vpřípadě, že je políčko zatržení zobrazeno zeleně.

Přehrávač Přehrávání disků V závislosti na disku se mohou některé operace lišit nebo být zakázány. Dále si přečtěte pokyny uvedené na přebalu odpovídajícího disku. OFF OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ 1 Zapněte monitor a potom na monitoru vyberte zdroj signálu. 2 Vložte disk. Spustí se automatické přehrávání. (V závislosti na typu disku stiskněte pro spuštění přehrávání tlačítko DVD u.) Jestliže vložíte do zařízení disk DVD nebo VCD, může se zobrazit nabídka disku. Podrobnosti o těchto nabídkách naleznete na straně 19 pro disky DVD a na straně 19 pro disky VCD. ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL DVD MENU EQ7 AF TA + VOL Stranou se záznamem dolů – DVD u