Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

stiskněte opakovaně

stiskněte opakovaně tlačítko (DSPL). Časová informace se bude následujícím způsobem lišit v závislosti na disku: 2 Pro přepnutí časové informace Disk DVD: „T ** : ** : ** titulu „T- ** : ** : ** titulu „C ** : ** : ** kapitoly „C- ** : ** : ** kapitoly Disk VCD (bez funkcí PBC): „T ** : ** „T- ** : ** „D ** : ** „D- ** : ** disku Disk JPEG: Číslo alba Číslo obrázku 18 CZ ”-Přehraný čas aktuálního ” - Zbývající čas aktuálního ”-Přehraný čas aktuální ” - Zbývající čas aktuální ”-Přehraný čas aktuální skladby ” - Zbývající čas aktuální skladby ”-Přehraný čas aktuálního disku ” - Zbývající čas aktuálního Vyhledávání určitého místa na disku — "Scan" (Prolaďování) Sledováním obrazu můžete velmi rychle vyhledat požadované místo na disku. OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE Během přehrávání držte stisknuté tlačítko ./> a uvolněte jej na požadovaném místě. Podržíte-li stisknuté tlačítko, vyhledávání se zrychlí. Poznámka Během vyhledávání není slyšet zvukový doprovod a nejsou zobrazeny titulky. DVD MENU EQ7 AF ./>

Používání nabídek na discích DVD Uněkterých disků DVD můžete používat jejich původní nabídky, jako je hlavní nabídka disku (Top menu) nebo nabídka disku (DVD menu). Vpřípadě, žejenadiskuDVDněkolik titulů skladeb a scén, můžete použít hlavní nabídku disku pro výběr požadovaného titulu a spustit přehrávání. Vpřípadě, že disk DVD obsahuje více položek nabídek, jako je nastavení zvuku, jazyka titulků, titulů, kapitol, atd., můžete používat nabídku diskuDVDprovýběr požadované položky a spustit přehrávání. TOP MENU ENTER Číselná tlačítka OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ 1 Během přehrávání disku DVD stiskněte tlačítko (TOP MENU) nebo (MENU). Zobrazí se nabídka disku DVD nebo hlavní nabídka disku. Obsah nabídek se bude lišit v závislosti na použitém disku. 2 Stisknutím tlačítek