Views
10 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Titulky můžete

Titulky můžete zobrazit nebo zrušit zobrazení nebo změnit jazyk titulků,vpřípadě, žejena disku DVD zaznamenáno více jazykových verzí. Zobrazení titulků ATT DVD OFF SRC MODE TOP MENU + MENU SOUND SETUP ENTER SYSTEM LIST – MENU PICTURE Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE AF SUBTITLE 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (SUBTITLE). Zobrazí se jazyk titulků. 2 Pro nastavení požadovaného jazyka stiskněte opakovaně tlačítko (SUBTITLE). 1:ENGLISH V závislosti na typu disku se budou lišit dostupné jazykové verze titulků. V okamžiku, kdy se zobrazí čtyři číslice, zadejte kód jazyka odpovídající požadovanému jazyku (strana 52). Pro zrušení zobrazení titulků Tiskněte opakovaně tlačítko (SUBTITLE) a vyberte "OFF" (Vypnuto). 24 CZ Poznámka V závislosti na použitém disku DVD nebudete moci změnit (nebo vypnout) titulky, ani v případě, že jsou vícejazyčné titulky zaznamenány na disku. Tip Dále můžete také změnit jazyk titulků položkou „SUBTITLE” (Titulky) z nabídky "Play mode" (Režim přehrávání) (strana 13), nebo nabídky disku DVD (strana 19). Zvětšení obrazu Můžete zvětšovat obrázky. ENTER SETUP OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (SETUP). Zobrazí se nabídka "Play mode" (Režim přehrávání). 2 Stisknutím tlačítek M/m vyberte (CENTER ZOOM) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se aktuální položka - nastavení zvětšení. 3 Stisknutím tlačítek M/m nastavte požadovanou velikost zvětšení (ZOOM×1, ×2*, ×4*) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Obraz je nyní zvětšený. * Obraz bude zrnitý. Pro posunutí pozice snímku Po zvětšení obrazu stiskněte tlačítko

Změna kvality obrazu — "Picture EQ" (Nastavení obrazu) Kvalitu obrazu si můžete nastavit podle jasu v interiéru automobilu. Položku "Picture EQ" (Nastavení obrazu) z nabídky „CUSTOM SETUP” (Uživatelské nastavení) můžete nastavit na „LIGHT OFF” (Světlo vypnuto), „LIGHT ON” (Světlo zapnuto) nebo „AUTO” (Automaticky) (strana 31). Možnosti (uvedené níže) se budou pro každé nastavení lišit. V případě, že nastavíte položku "Picture EQ" (Nastavení obrazu) na „AUTO” (Automaticky), budou se dostupné položky přepínat automaticky v závislosti na tom, zda jsou zapnuta nebo vypnuta světla. K dispozici máte následující možnosti nastavení: • "NORMAL" (Normální) - normální kvalita obrazu. • "Daytime" (Denní světlo)* 1 - vhodné pro jasně osvětlená místa. • "Sunset" (Západ slunce)* 1 - vhodné pro okamžiky, kdy se snižuje viditelnost. •"Shine"(Záře)* 1 - vhodné pro velmi jasná místa (například, když se sluneční paprsky odrážejí od monitoru). • "Night" (Noc)* 2 - ztmaví monitor, aby Vás jeho jas nerozptyloval během jízdy v noci. •"Midnight"(Půlnoc)* 2 -ztmavímonitorvíce než u nastavení "Night" (Noc). • "Theater" (Divadlo)* 2 - rozjasní monitor; vhodné pro jasné nastavení monitoru v noci. • "CUSTOM" (Uživatelské nastavení) - uživatelské nastavení. *1 Je k dispozici v případě, že je položka "Picture EQ" (Nastavení obrazu) z nabídky „CUSTOM SETUP” (Uživatelské nastavení) nastavena na „LIGHT OFF” (Světlo vypnuto), nebo „AUTO (Automaticky) asvětla jsou vypnuta. *2 Je k dispozici v případě, že je položka "Picture EQ" (Nastavení obrazu) z nabídky „CUSTOM SETUP” (Uživatelské nastavení) nastavena na „LIGHT ON” (Světlo zapnuto), nebo „AUTO (Automaticky) asvětla jsou zapnuta. Pro výběr požadovaného nastavení stiskněte během přehrávání opakovaně tlačítko (PICTURE EQ). Daytime Tip Kvalitu obrazu můžete také změnit položkou "Picture EQ" (Nastavení obrazu) z nabídky "Play mode" (Režim přehrávání) (strana 13). Uživatelské nastavení Můžete si uložit svá uživatelská nastavení pro různé tóny obrazu. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (SETUP). Zobrazí se nabídka "Play mode" (Režim přehrávání). 2 Stisknutím tlačítek M/m vyberte "Picture EQ" (Nastavení obrazu) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). Zobrazí se položky pro nastavení. 1 001 002:35 Daytime Sunset Shine CUSTOM NORMAL NORMAL PLAY DVDVIDEO 3 Stisknutím tlačítek M/m vyberte „CUSTOM” (Uživatelské) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). 4 Stisknutím tlačítek M/m vyberte nastavovanou položku a pro nastavení úrovně stiskněte tlačítko