Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Abyste zabránili

Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrikým proudem, nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň zařízení. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Upozornění Používání optických přístrojů s tímto zařízením zvyšuje nebezpečízranění očí. Vzhledem k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto přehrávači CD/DVD je nebezpečný pro oči, nepokoušejte se rozebírat skříň zařízení. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Tento štítek je umístěn na spodní straně přístroje. Varování CAUTION 2 CZ : CLASS 1M VISIBLE/INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. Tento štítek je umístěn ve vnitřním šasi pohonné jednotky. Varování v případě, že skříňka zapalování vašeho automobilu nemá polohu ACC Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko (OFF), dokud displej přístroje nezhasne. V opačném případě nedojde k vypnutí displeje, což způsobuje vybíjení baterie.

Obsah Vítejte!..............................4 Bezpečnostní upozornění................5 Disky, které lze přehrávat...............5 Začínáme Reset přístroje........................8 Nastaveníhodin.......................8 DEMOrežim.........................8 Odejmutí čelníhopanelu................8 Vkládání disku do přístroje..............9 Umístění ovládacích prvků azákladníovládání.................10 Zobrazené nabídky ...................13 Přehrávač Přehrávání disků .....................15 Obnovení přehrávání —"Resumeplay" (Obnovení přehrávání)..............17 Zobrazení informací o disku — "Time/text information" (Informace o čase/textu).............17 Vyhledávání určitého místa na disku —"Scan"(Prolaďování).............18 PoužívánínabídeknadiscíchDVD.......19 Používání funkcí PBC —"PBC"(Řízené přehrávání - PBC). . . 19 Přehrávání v různých režimech — "Repeat play" (Opakované přehrávání)/ "Shuffle play" (Přehrávání v náhodném pořadí)/ "Searchplay"(Vyhledávání) .........20 Různé funkce DVD Změna zvukových kanálů ..............22 Změna úhlů záběrů ...................23 Zobrazení titulků .....................24 Zvětšeníobrazu......................24 Změna kvality obrazu —"PictureEQ" (Nastaveníobrazu).................25 Uzamčení disků — "Parental control" (Rodičovskýzámek)................26 Nastavení a přizpůsobení Používání nabídky "Setup" (Nastavení) . . . 28 Nastavení jazyka pro zobrazení informací nebo zvukové stopy — "Language setup" (Nastaveníjazyka) .................29 Nastavení obrazovky — "Screen setup" (Nastaveníobrazovky)..............30 Uživatelská nastavení — "Custom setup" (Uživatelskénastavení) ............. 31 Nastavení zvuku — "Audio setup" (Nastavení zvuku) . . . 32 Rádio Automatické uložení —"BTM"........................ 33 Ručníukládání ...................... 33 Příjemuloženýchstanic............... 33 Automatické ladění................... 33 Příjem stanic prostřednictvím seznamu —"list-up"(Seznamstanic).......... 33 RDS Přehled ............................ 34 Nastavení AF (automatické přeladění) a TA/ TP (informace dopravního hlášení/ identifikace dopravního programu) .... 35 Výběr typuprogramu-PTY............ 36 Nastavení CT (časovýsignál)........... 36 Další funkce Nastavení zvukových charakteristik . ..... 36 Nastavení křivky kmitočtového průběhu — "EQ7 Tune" (Nastavení ekvalizéru) . 37 Nastavení položek v nabídkách zařízení —nabídka"SYSTEM"(Systém)...... 37 Používání doplňkového zařízení......... 38 Přepínání předního/zadního výstupu —"Zone×Zone".................. 41 Doplňující informace Údržba............................. 41 Vyjmutí přístroje..................... 42 Poznámky k diskům .................. 43 O souborech MP3 . . . ................. 43 Technickéúdaje ..................... 44 Řešení problémů ..................... 45 Chybová hlášení/Zprávy. .............. 48 Glosář ............................. 50 Seznam kódů jazyků .................. 52 Rejstřík............................ 53 3 CZ