Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Consignes d’utilisation Tchèque

Výběr typu programu -

Výběr typu programu - PTY 1 Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu stanice v pásmu FM. Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na displeji typ právě vysílaného programu. 2 Opakovaně stiskněte M /m, dokud se neobjeví požadovaný typ programu. 3 Stiskněte tlačítko (ENTER). Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá zvolený typ programu. Typy programů NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější události), INFO (informace), SPORT (sport), EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (dramatická tvorba), CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED (různé), POP M (populární hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M (pohodová hudba), LIGHT M (lehká klasická hudba), CLASSICS (klasická hudba), OTHER M (jiné hudební styly), WEATHER (počasí), FINANCE (finance), CHILDREN (dětské programy), SOCIAL A (společenské události), RELIGION (náboženství), PHONE IN (programy s voláním), TRAVEL (cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ (jazzová hudba), COUNTRY (country hudba), NATION M (národní hudba), OLDIES (oblíbená starší hudba), FOLK M (lidová hudba), DOCUMENT (dokumentární programy) Poznámka Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech, kde nejsou dostupná data PTY. Nastavení "CT" (Časový signál) Nastavte „CT-ON” v nastavení (strana 37). Poznámky • Funkce "CT" (Časový signál) nemusí pracovat, ikdyž je přijímána RDS stanice. • Mezi časem, nastaveným prostřednictvím funkce "CT" (Časový signál), a skutečným časem, může být určitá odchylka. 36 CZ Další funkce Nastavení zvukových charakteristik Můžete nastavit hloubky, výšky, vyvážení kanálů, posun kanálů a hlasitost subwooferu. SOUND OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ 1 Vyberte zdroj a poté opakovaně stiskněte tlačítko (SOUND) pro výběr požadované položky. Položka se změní následovně: BASS (hloubky) t TREBLE (výšky) t BALANCE (levý-pravý) t FADER (přední-zadní) t SUB WOOFER (hlasitost subwooferu)* * „ ∞” se zobrazuje při nejnižším nastavení a může být nastaveno v 20 krocích. 2 Opakovaným stisknutím < / , nastavte vybranou položku. Po 3 sekundách je nastavení dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu. Poznámka Nastavte do 3 sekund po vybrání položky. Na hlavním zařízení Pro nastavení vybrané položky opakovaně stiskněte v kroku 2 tlačítko hlasitosti +/–. ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE DVD MENU EQ7 AF

Nastavení ekvalizačního frekvenčního průběhu — "EQ7 Tune" (Nastavení ekvalizéru) Parametry ekvalizační křivky můžete upravit auložitprorůzné tónové rozsahy. Nastavení položek v nabídkách zařízení — nabídka "SYSTEM" (Systém) OFF ATT DVD ENTER SYSTEM MENU OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ 1 Zvolte zdroj, potom stiskněte tlačítko (SYSTEM MENU). 2 Opakovaně stiskněte M /m, až se objeví „EQ7 Tune” (Nastavení ekvalizéru) a potom stiskněte tlačítko (ENTER). 3 Opakovaně stiskněte tlačítko < /,, až se objeví požadovaný typ ekvalizéru, potom stiskněte (ENTER). 4 Stiskněte opakovaně < nebo , pro výběr požadovaného kmitočtu. Frekvence se změní následovně: 62 Hz y 157 Hz y 396 Hz y 1 kHz y 2,5 kHz y 6,3 kHz y 16 kHz 5 Pro nastavení požadované úrovně hlasitosti stiskněte opakovaně tlačítko M nebo m. Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB od –10 dB do +10 dB. Zopakujte kroky 4 a 5 pro nastavení ekvalizační křivky. Budete-li chtít obnovit výchozí (tovární) nastavení ekvalizační křivky, stiskněte a podržte (ENTER). 6 Stiskněte tlačítko (ENTER). Nastavení je dokončeno a displej se vrátí k normálnímu režimu přehrávání/příjmu. ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE DVD MENU EQ7 AF M/m