Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Grec

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Grec

00MEXR1/R5.book Page 10 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Που είναι τα πλήκτρα και οι βασικές λειτουργίες Κύρια µονάδα 12 34 5 6 78 9 ATT OPEN/CLOSE OFF Z × Z DSO SOUND EQ7 SEEK SOURCE MODE REP SHUF - ALBM + 1 2 3 4 5 6 AF/TA PICTURE EQ DVD 0 qa qsqd OPEN/CLOSE ανοιγµένο διάφραγµα qf qg qh qj ql w; MEX-R1 MEX-R5 qk ATT OFF OPEN/CLOSE Z × Z DSO SEEK SOUND EQ7 SOURCE MODE REP SHUF - ALBM + 1 2 3 4 5 6 AF/TA PICTURE EQ DVD 10 Αναφερθείτε στην σελίδα της λίστας, για λεπτοµέρειες. a Πλήκτρο Volume +/– 36 b Πλήκτρο ATT (εξασθένιση ήχου) c Πλήκτρο Z×Z (Ζώνη µε Ζώνη) d Πλήκτρο SOUND e Παράθυρο οθόνης f Πλήκτρο EQ7 (ισοστάθµιση) g Πλήκτρο DSO h Πλήκτρο OFF 8 i Πλήκτρο SEEK +/– Ραδιόφωνο: Για να συντονιστείτε αυτόµατα σε σταθµούς, πιέστε το #, για να βρείτε έναν σταθµό µε το χέρι σας, πιέστε και κρατήστε το #. DVD/CD: Για να αφήσετε κοµµάτια/ κεφάλαια πιέστε το #, για ταχεία προώθηση/ επιστροφή ενός κοµµατιού/κεφαλαίου πιέστε και κρατήστε το #. j Πλήκτρο (απαγκίστρωση µπροστινού πίνακα) 8 k Πλήκτρο SOURCE 41 l Πλήκτρο MODE m Πλήκτρο RESET (βρίσκεται πίσω από τον µπροστινό πίνακα) 8 n Αριθµηµένα πλήκτρα Ραδιόφωνο: Για να λάβετε τους καταγραµµένους σταθµούς πιέστε το #. Για να καταγράψετε σταθµούς πιέστε και κρατήστε το #. CD/MD* 1 : (1): REP 20, 39 (2): SHUF 20, 39 (3)/(4): ALBM –/+* 2 Για να αφήσετε άλµπουµ, πιέστε το #. Για να αφήνετε συνεχώς άλµπουµ, πιέστε και κρατήστε το # . o Πλήκτρο AF (Εναλλακτικές Συχνότητες)/TA (Ειδήσεων περί Κυκλοφορίας) p Πλήκτρο PICTURE EQ q Πλήκτρο DVD u (ακρόαση/διακοπή) r ∆έκτης σήµατος για το τηλεχειριστήριο κάρτας s Υποδοχή δίσκου 9 t Πλήκτρο Z (eject) 9 *1 Όταν µια συσκευή αλλαγής των MD είναι συνδεδεµένη. *2 Όταν παίζεται ένα MP3/JPEG και δεν είναι συνδεδεµένη µια συσκευή αλλαγής δίσκων. Εάν είναι συνδεδεµένη η συσκευή αλλαγής δίσκων, η εργασία είναι διαφορετική, δείτε την σελίδα 39. MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 11 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Τηλεχειριστήριο κάρτας RM-X703 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Z × Z MODE TOP MENU LIST PICTURE EQ ATT + ENTER – DSO AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 DVD MENU EQ7 AF TA 0 qa qs qd qf qg qh qj qk ql w; wa ws SYSTEM MENU LIST – PICTURE Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL AF TA + VOL – wd wf wg wh wj wk wl 4 5 6 + a Πλήκτρο OFF 15, 17, 19 Για να απενεργοποιήσει/σταµατήσει την πηγή ήχου. b Πλήκτρο MODE 33, 39 Για να επιλέξετε την µπάντα ραδιοφώνου (FM/MW/LW)/επιλέξτε την συσκευή* 1 . c Πλήκτρο SRC (SOURCE) Για να ενεργοποιήσετε/αλλάξετε την πηγή (ραδιόφωνο/DVD/CD/MD* 2 /AUX* 3 ). d Πλήκτρο TOP MENU 19 Για να εµφανιστεί το άνω µενού σε ένα DVD. e Πλήκτρο SOUND 36 Για να επιλέξετε τα στοιχεία του ήχου. f Πλήκτρο ENTER Για να τελειώσετε µε µια ρύθµιση. g Πλήκτρο SETUP Για να εµφανίσετε το µενού τοποθέτησης και το µενού θέσεως ακρόασης. h Πλήκτρο SYSTEM MENU Για να µπείτε στο µενού της συσκευής. i Πλήκτρο LIST 33, 40 Για να δείτε τον κατάλογο. j Πλήκτρο ATT (εξασθένιση ήχου) Για να εξασθενίσει ο ήχος. Για να ακυρώσετε, πιέστε το ξανά. k Πλήκτρο DVD u (παίξιµο/διακοπή) 9, 15, 16, 17 Για να αρχίσετε ή να διακόψετε την ακρόαση. l Πλήκτρα ./> (προηγούµενο/ επόµενο, ταχεία επιστροφή/ταχεία προώθηση, συντονισµός σταθµού) m Πλήκτρο MENU 19 Για να εµφανιστεί το µενού σε ένα δίσκο. n Πλήκτρα