Views
11 months ago

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Portugais

Sony MEX-R1 - MEX-R1 Mode d'emploi Portugais

00MEXR1/R5.book Page 34 Monday, July 25, 2005 3:52 PM RDS ENTER Αριθµηµένα πλήκτρα OFF SRC SOUND SETUP SYSTEM MENU Επισκόπηση MODE TOP MENU LIST PICTURE Οι σταθµοί FM µε υπηρεσία Συστήµατος Ραδιοφωνικών ∆εδοµένων (Radio Data System (RDS)) στέλνει µη αισθητά ψηφιακά στοιχεία, µαζί µε το κανονικό σήµα του ραδιοφωνικού προγράµµατος. ATT + ENTER – DVD MENU Z × Z EQ DSO EQ7 AUDIO SUBTITLE ANGLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR PTY 0 DSPL AF TA + VOL – M/m AF TA VOL + / – PTY DSPL Υπηρεσίες RDS Αυτή η µονάδα αυτοµάτως λαµβάνει υπηρεσίες RDS, ως εξής: AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) Επιλέγει και εκ νέου συντονίζει τον σταθµό µε το ισχυρότερο σήµα σε ένα δίκτυο. Με το να χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να ακούτε ασταµάτητα στο ίδιο πρόγραµµα, κατά την διάρκεια ενός µεγάλου ταξιδιού, χωρίς να χρειάζεται να συντονίσετε χειροκίνητα ξανά και ξανά στον ίδιο σταθµό. TA (Είδηση για τη Κυκλοφορία)/TP (Πρόγραµµα για τη Κυκλοφορία) Παρέχει επίκαιρες ειδήσεις/προγράµµατα περί της κυκλοφορίας. Το όποιο πρόγραµµα/είδηση που θα ληφθεί , θα διακόψει την επιλεγµένη πηγή ήχου. PTY (Είδη Προγραµµάτων) Εµφανίζει το είδος προγράµµατος που λαµβάνεται. Επίσης ψάχνει για το είδος προγράµµατος που διαλέξατε. CT (Ώρα Ρολογιού) Τα στοιχεία CT από την µετάδοση RDS θέτουν το ρολόι. Σηµειώσεις • Ανάλογα µε την χώρα/περιοχή, ίσως να µην είναι διαθέσιµες όλες οι λειτουργίες RDS. • Το RDS δεν θα δουλεύει, αν η ισχύς του σήµατος δεν είναι δυνατή, ή αν ο σταθµός στον οποίο συντονιστήκατε δεν µεταδίδει στοιχεία RDS. Εµφανιζόµενα στοιχεία A B C A Ραδιοφωνική µπάντα, Λειτουργία B TA/TP* 1 C Συχνότητα* 2 , Στοιχεία RDS *1 Αναβοσβήνει το “TA” κατά τη διάρκεια ειδήσεων σχετικά µε τη κυκλοφορία. Το “TP” ανάβει ενώ λαµβάνεται τέτοιος σταθµός. *2 Ενώ λαµβάνετε τον σταθµό RDS, το “ *” εµφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ένδειξης συχνότητας. 34 MEX-R1/MEX-R5

00MEXR1/R5.book Page 35 Monday, July 25, 2005 3:52 PM Ρύθµιση των AF και TA/TP Πιέστε το (AF) και/ή (TA) επανειληµµένα µέχρι που η επιθυµητή ρύθµιση να εµφανιστεί. ∆ιαλέγει AF-ON TA-ON AF, TA-ON AF, TA-OFF Για να Ενεργοποιεί το AF και απενεργοποιεί το TA. Ενεργοποιεί το TA και απενεργοποιεί το AF. Ενεργοποιεί και το AF και το TA. Απενεργοποιεί και το AF και το TA. Καταγραφή σταθµών RDS µε τη ρύθµιση ΑF και TA Μπορείτε να συντονίσετε από πριν σταθµούς RDS, µαζί µε τη ρύθµιση AF/TA. Αν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία BTM, µονάχα σταθµοί RDS καταγράφονται µε την ίδια ρύθµιση AF/TA. Εάν εκ των προτέρων συντονίσετε µε το χέρι, µπορείτε να θέσετε και τους σταθµούς RDS και τους µη-RDS, µε την ρύθµιση AF/TA, για τον κάθε ένα. Θέσετε τις AF/TA, ύστερα ή καταγράψετε τον σταθµό µε BTM, ή µε το χέρι. Από πριν συντονισµός της έντασης ήχου των ειδήσεων για τη κυκλοφορία Μπορείτε εκ των προτέρων να κανονίσετε το επίπεδο έντασης ήχου των ειδήσεων για τη κυκλοφορία, έτσι που να µην τις χάσετε. 1 Πιέστε το (VOL) +/– επανειληµµένα για να ρυθµίσετε την ένταση ήχου. 2 Πιέστε και κρατήστε το (TA) µέχρι που το “TA” να εµφανιστεί. Παραµονή µε ένα περιφερειακό πρόγραµµα — REG Όταν η λειτουργία AF είναι ανοικτή: η ρύθµιση εκ του εργοστασίου αυτής της συσκευής περιορίζει τη λήψη σε µια συγκεκριµένη περιοχή, έτσι που δεν θα σας πάει σε έναν άλλο περιφερειακό σταθµό µε µια ισχυρότερη συχνότητα. Αν αφήσετε την περιοχή λήψης του περιφερειακού προγράµµατος, βάλτε το “REG-OFF” στη τοποθέτηση (σελίδα 38). Σηµείωση Αυτή η λειτουργία δεν δουλεύει στο Ηνωµένο Βασίλειο και σε ορισµένες άλλες περιοχές. Λειτουργία “Local Link” (µονάχα για Ηνωµένο Βασίλειο) Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέγετε άλλους τοπικούς σταθµούς στην περιοχή σας, ακόµα κι αν δεν είναι καταγραµµένοι στα αριθµηµένα σας πλήκτρα. 1 Κατά τη διάρκεια λήψης των FM, πιέστε ένα αριθµηµένο πλήκτρο ((1) έως (6)) στο οποίο ένας τοπικός σταθµός καταγράφεται. 2 Εντός 5 δευτερολέπτων, πιέστε ξανά ένα αριθµηµένο πλήκτρο του τοπικού σταθµού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία µέχρι που να ληφθεί ο τοπικός σταθµός. Λήψη ειδήσεων εκτάκτου ανάγκης Με ανοικτό το AF ή το TA, οι ειδήσεις εκτάκτου ανάγκης θα διακόπτουν αυτοµάτως την επιλεγµένη πηγή ήχου. 35 MEX-R1/MEX-R5