Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Gids voor onderdelen en

Gids voor onderdelen en bedieningselementen Raadpleeg de bladzijden tussen haakjes voor meer informatie. Afstandsbediening Cijfertoets 5 en AUDIO, 2 +, en N zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstippen als referentiepunt bij de bediening van de speler. b De beschikbare functies van de afstandsbediening verschillen afhankelijk van de disc of de situatie. A THEATRE (bladzijde 19) Hiermee wordt de speler automatisch ingesteld voor een optimale videoweergave van films. Wanneer een AV-versterker (receiver) is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de luidsprekeruitvoer ook automatisch aangepast. Wanneer een televisie, compatibel met de Theaterfunctie, is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de videoweergave van de televisie naar de stand Theaterfunctie geschakeld. b De THEATRE-toets werkt alleen als een Sony-AV-versterker (receiver) of een Sonytelevisie, beide compatibel met de Theaterfunctie, is aangesloten. TV t (TV-ingangsbronkeuze) (bladzijde 31) Hiermee wordt tussen de televisie en andere ingangsbronnen gewisseld. TV [/1 (aan/stand-by) (bladzijde 31) Hiermee wordt de televisie ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet. [/1 (aan/stand-by) (bladzijde 32) Hiermee wordt de speler ingeschakeld of in de stand-by-stand gezet. B Cijfertoetsen (bladzijde 41, 65) Hiermee worden titel/ hoofdstuknummers, enz. ingevoerd. 2 (volume) +/– (bladzijde 31) Hiermee wordt het geluidsvolume van de televisie gewijzigd. TIME (bladzijde 14) Hiermee wordt de verstreken/resterende weergaveduur op de display op het voorpaneel afgebeeld. Bij iedere druk op de toets, verandert de afbeelding tussen verstreken weergaveduur en resterende weergaveduur. AUDIO (bladzijde 58) Hiermee wordt het taalspoor op BD- ROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als deze zijn opgenomen met meertalige geluidssporen. Hiermee wordt het geluidsspoor van een CD geselecteerd. 10

SUBTITLE (bladzijde 58) Hiermee wordt de ondertiteling op BD- ROM's/DVD VIDEO's geselecteerd, als deze zijn opgenomen met meertalige ondertitels. ANGLE Hiermee wordt overgeschakeld naar andere kijkhoeken op BD-ROM's/DVD VIDEO's, als deze zijn opgenomen met meerdere kijkhoeken. C Kleurtoetsen (rood/groen/geel/ blauw) Sneltoetsen om onderdelen in bepaalde menu's van BD's te selecteren (kan ook worden gebruikt voor interactieve Javabewerkingen van BD's). D TOP MENU (bladzijde 40) Hiermee wordt het hoofdmenu van BD's of DVD's geopend of gesloten. POP UP/MENU (bladzijde 40) Hiermee wordt het pop-upmenu van BD- ROM's of het discmenu van de DVD's geopend of gesloten. OPTIONS (bladzijde 40, 46) Hiermee wordt het optiemenu, waaruit een keuze gemaakt kan worden, op het scherm afgebeeld. HOME (bladzijde 38, 49) Hiermee wordt het hoofdmenu van de speler geopend. Hiermee wordt het hoofdmenu gesloten wanneer een CD wordt geplaatst. RETURN Hiermee wordt teruggekeerd naar het vorige scherm. (vorige/volgende) Hiermee wordt het vorige/volgende hoofdstuk, de vorige/volgende track of het vorige/volgende bestand geselecteerd. Druk twee keer op . om naar het begin van de vorige track te gaan. / (onmiddellijke herhaling/ onmiddellijk verspringen) Hiermee wordt de scène herhaald/ hiermee wordt de scène kort vooruitgespoeld. Bij iedere druk op wordt de huidige scène kort vooruitgespoeld gedurende 15 seconden. Bij iedere druk op wordt de huidige scène kort weergegeven gedurende 10 seconden. m/M (achteruitspoelen/ vooruitspoelen) Als u op deze toets drukt tijdens het weergeven, wordt de disc achteruit-/ vooruitgespoeld. Bij iedere druk op de toets, verandert de zoeksnelheid als volgt*: Weergaverichting M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Achterwaarts weergeven n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Wanneer u de toets ingedrukt houdt, gaat het vooruitspoelen/achteruitspoelen door met de gekozen snelheid, totdat u de toets loslaat. * Bij het weergeven van CD's en MP3- audiotracks verandert de zoeksnelheid niet. De aangegeven snelheidswaarden zijn bij benadering. – Om normale weergave te hervatten, drukt u op N. ,Wordt vervolgd 11