Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Aansluiten op een

Aansluiten op een HDMI-aansluiting Sluit de speler aan op de televisie met een HDMI-kabel, om via de HDMI OUT-aansluiting van beeld en geluid van hoge kwaliteit te genieten. Als u aansluit op een Sony-televisie die compatibel is met "Controle voor HDMI"-regeling (bladzijde 19), raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd. Bij aansluiten van een 1080/24p- of 1080p-compatibele televisie, moet u een High Speed HDMI-kabel gebruiken. Blu-ray Disc/DVD-speler HDMI-kabel (niet bijgeleverd) Televisie Opmerkingen over het gebruik van de HDMI OUT-aansluiting Houd rekening met het volgende, aangezien een onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging van de HDMI OUT-aansluiting en de stekker. • Lijn de HDMI-stekker en de HDMI OUTaansluiting aan de achterkant van de speler voorzichtig uit, door hun vormen te controleren. Zorg ervoor dat de stekker niet ondersteboven of schuin is. • Koppel de HDMI-kabel los wanneer u de speler verplaatst. • Wanneer u de speler in een meubel plaatst, mag u de speler niet tegen de achterwand van het meubel duwen terwijl de HDMIkabel is aangesloten. Hierdoor kan de HDMI OUT-aansluiting of de HDMI-kabel beschadigd worden. • Draai niet met de HDMI-stekker en schroef het niet naar binnen bij het aansluiten of loskoppelen. 18

Indicatoren voor HDMI-aansluiting Als het aangesloten HDMI-compatibel apparaat wordt herkend, brandt de HDMIindicator op het display van het voorpaneel. b • Niet alle high-definitiontelevisies zijn volledig compatibel met dit apparaat en kunnen storingen in het beeld veroorzaken. In geval van problemen met het scannen van 480i-, 576i-, 480p-, 576p-, 720p-, 1080i- of 1080p-beelden, adviseren wij de gebruiker de aansluiting om te schakelen naar de LINE OUT VIDEO- of S VIDEO-aansluiting. Bij vragen over compatibiliteit van uw televisie met dit model 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/ 1080p Blu-ray Disc/DVD-speler, kunt u contact opnemen met onze klantendienst. • Als het beeld niet helder, niet natuurlijk of naar niet uw zin is, moet u de resolutie van de videouitgang wijzigen in stap 3 van "Uitgevoerd videoformaat" in het "Video-instellingen"- instelscherm (bladzijde 53). • Gebruik alleen een HDMI-kabel die is voorzien van het HDMI-logo. De BRAVIA Sync-functies (alleen voor HDMIaansluitingen) Door Sony-apparaten aan te sluiten, die compatibel zijn met de functie "Controle voor HDMI", met een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) wordt de bediening als volgt vereenvoudigd: • Eéntoetsweergave Met één druk op een van de volgende toetsen, wordt de televisie ingeschakeld en schakelt de ingang van de televisie automatisch over naar de speler. – [/1 – HOME: Het hoofdmenu wordt automatisch getoond (bladzijde 11, 38, 49). – N: De weergave begint automatisch (bladzijde 40). • Systeem uitschakelen Wanneer u de televisie uitschakelt met behulp van TV [/1 of de aan-uitschakelaar op de afstandsbediening van de televisie, worden de speler en de HDMI-compatibele componenten automatisch uitgeschakeld. • Theaterfunctie Als u op THEATRE drukt, wordt de speler automatisch ingesteld voor een optimale videoweergave van films. Wanneer een Sony-AV-versterker (receiver) is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de luidsprekeruitvoer ook automatisch aangepast. Wanneer een televisie, compatibel met de Theaterfunctie, is aangesloten met een HDMI-kabel, wordt de videoweergave van de televisie naar de stand Theaterfunctie geschakeld. Druk nog een keer op de toets, om terug te keren naar de originele instelling. • Automatische taalinstelling Wanneer u de taalinstelling van de beeldschermaanduidingen van de televisie wijzigt, wordt de taalinstelling van de beeldschermaanduidingen van de speler ook gewijzigd, nadat u deze uit- en ingeschakeld hebt. Voorbereiding voor de functies van BRAVIA Sync. Stel "Controle voor HDMI" in op "Aan" in het "Systeeminstellingen"-instelscherm (bladzijde 61). Voor meer informatie over de instellingen van uw televisie of andere aangesloten componenten, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de televisie of componenten werd geleverd. z • Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een HDMI-kabel, die compatibel is met de functie snelinstelling van "Controle voor HDMI" schakelt de instelling "Controle voor HDMI" van de speler automatisch over naar "Aan" als de instelling "Controle voor HDMI" van de aangesloten televisie is ingesteld op "Aan". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd. • Bij aansluiten van een Sony-televisie, via een HDMI-kabel, die compatibel is met de BRAVIA Sync-functies, kunt u de basisfuncties van de speler bedienen met de afstandsbediening van de televisie, als de instelling "Controle voor HDMI" van de aangesloten televisie is ingesteld op "Aan". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de televisie werd geleverd. b Afhankelijk van het aangesloten apparaat kan de functie "Controle voor HDMI" eventueel niet werken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de component werd geleverd. ,Wordt vervolgd Aansluitingen en instellingen 19