Views
3 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Aansluiten op

Aansluiten op L/R-audio-aansluitingen Gebruik deze aansluiting, als de AV-versterker (receiver) alleen L- en R-audio-ingangen heeft. Blu-ray Disc/DVD-speler (rood) (wit) Audio-videokabel* (rood) (wit) Zorg dat de kleur van de stekker en de ingang overeenkomen. : Signaalverloop * Zie "De speler aansluiten" op bladzijde 16. AV-versterker (receiver) 26

Stap 3: Een geheugenstick plaatsen Om te kunnen genieten van extra filmmateriaal (bijv. BONUSVIEW/BD- LIVE) op sommige Blu-ray Disc-titels, moet u een extern geheugen plaatsen (niet bijgeleverd). Steek de geheugenstick (USB-geheugenstick van 1 GB of meer, zoals de Sony USM2GL, USM4GL of USM1GH) in de EXT-poort als opslagmedium. b De BD-LIVE-functie zal niet beschikbaar zijn, ook niet wanneer u het externe geheugen in de USBaansluiting op het voorpaneel steekt. Steek de geheugenstick zo ver mogelijk in de EXT-poort. Controleer of de EXT-indicator op de display op het voorpaneel gaat branden na het inschakelen van de speler. Achterzijde van de speler Sony USM2GL (niet bijgeleverd) Met het logo naar boven gericht b • Steek de geheugenstick recht in de poort. Als u de geheugenstick in de poort forceert, kunnen zowel de geheugenstick als de speler beschadigd worden. • Laat de geheugenstick niet liggen binnen het bereik van kleine kinderen om te voorkomen dat ze deze per ongeluk inslikken. • Zorg ervoor dat er niet te veel gedrukt wordt op de geheugenstick in de poort, aangezien anders een storing kan optreden. • Wij adviseren u de Sony USM2GL te gebruiken, die leverbaar is vanaf april 2009. • Deze functie wordt mogelijk ook ondersteund door andere USB-geheugensticks. Compatibiliteit met alle USB-geheugensticks kan niet door ons worden gegarandeerd. • Als u een USB-flashgeheugen insteekt, controleert u vooraf de juiste insteekrichting. • Afhankelijk van het model, kan de USBgeheugenstick uit de EXT-poort steken. Gebruik geen kracht als u de USB-geheugenstick in de poort plaatst en druk niet op het uitstekende gedeelte daarvan. • Sluit op de EXT-poort niets anders aan dan een USB-geheugenstick. • Om schade aan de geheugenstick en de daarop aanwezige gegevens te voorkomen, moet de speler uitgeschakeld zijn bij het plaatsen en verwijderen van de geheugenstick. • Als de EXT-indicator niet gaat branden, moet u de speler uitschakelen, de geheugenstick verwijderen en daarna opnieuw plaatsen en daarna de speler weer inschakelen. • Plaats geen geheugenstick die foto- of muziekbestanden bevat om een mogelijke beschadiging van de bestanden op de geheugenstick te voorkomen. • Gebruik het FAT16- of FAT32-formaat, als u de geheugenstick opnieuw formatteert. Aansluitingen en instellingen Het verwijderen van de geheugenstick 1 Druk op [/1 om de speler uit te schakelen. 2 Trek de geheugenstick uit de EXT-poort. 27