Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Als u in stap 6 "Video

Als u in stap 6 "Video of S Video" geselecteerd hebt Selecteer een beeldschermverhouding die overeenkomt met de televisie en druk op ENTER. 10 Selecteer "Stoppen" en druk op ENTER. Selecteer "16:9" bij aansluiten van een breedbeeldtelevisie of een televisie met een breedbeeldfunctie. Selecteer "4:3" bij aansluiten van een televisie met een 4:3- beeldschermverhouding zonder een breedbeeldfunctie. 8 Selecteer "Toestaan" om internetverbindingen toe te staan vanuit BD-inhoud, en druk op ENTER. z • U kunt u alle instellingen terugstellen op de fabrieksinstellingen (bladzijde 68). • U kunt "Snelinstelling" weer opstarten via "Snelinstelling" in "Instellen" (bladzijde 67). Selecteer "Niet toestaan" om internetverbindingen niet toe te staan vanuit BD-inhoud. 9 Stel "Snel starten" in op "Aan" of "Uit" en druk op ENTER. Voor informatie over de "Snel starten", zie bladzijde 61. 34

Stap 8: Draadloos-LAN instellen De netwerkinstellingen verschillen afhankelijk van de verbindingsmethode en de draadloos-LAN-router (accesspoint). Zie "Stap 4: Netwerkaansluiting" op bladzijde 28 om de toepasselijke instellingen te controleren. Draadloos-LAN instellen (Autom. registratie (WPS)) Gebruik de volgende procedure wanneer u de speler aansluit op een draadloos-LAN-router (accesspoint) die compatibel is met Wi-Fi Protected Setup en waarvan de beveiliging is ingesteld. b De draadloos-instellingen van de draadloos-LANrouter (accesspoint) kunnen automatisch veranderen als u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt voordat u de instellingen van de draadloos- LAN-router (accesspoint) hebt veranderd. In dat geval kan het noodzakelijk zijn de draadloosinstellingen van uw computer dienovereenkomstig te veranderen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de draadloos-LANrouter (accesspoint) werd geleverd. 8 Controleer de stand van de WPS-toets op de draadloos-LAN-router (accesspoint) en hoe deze moet worden ingedrukt. De stand van de WPS-toets en hoe deze moet worden ingedrukt verschillen afhankelijk van de draadloos-LANrouter (accesspoint). Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de draadloos- LAN-router (accesspoint) werd geleverd. 9 Selecteer "Starten" en druk op ENTER. 10 Houd de WPS-toets van de draadloos- LAN-router (accesspoint) ingedrukt tot het lampje op de draadloos-LANrouter (accesspoint) begint te knipperen. Druk na stap 9 binnen 2 minuten op de WPS-toets. De mededeling "De registratie van het toegangspunt is voltooid." wordt afgebeeld. Voorbeeld: in het geval de draadloos- LAN-router (accesspoint) een WPS-toets heeft Aansluitingen en instellingen 1 Volg de stappen 1 en 2 van "Stap 4: Netwerkaansluiting" op bladzijde 28. 2 Druk op HOME. 3 Selecteer (Instellen) met