Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

40 Weergave van BD-RE's

40 Weergave van BD-RE's of BD-R's met beperkte toegang (Discvergrendeling) Bij weergave van een BD-RE of BD-R, waarvan de toegang beperkt is door de discvergrendelfunctie, verschijnt er een wachtwoord-invoerscherm op het beeldscherm. 1 Voer met de cijfertoetsen het wachtwoord van vier cijfers in, dat u hebt samengesteld bij het maken van de disc, en druk op ENTER. 2 Selecteer een titel en druk op N of ENTER. De weergave begint. Eéntoetsweergave (alleen voor HDMIaansluiting) Druk op N. De speler en de aangesloten televisie worden ingeschakeld en de ingang van de televisie schakelt over naar de speler, waarna de weergave automatisch begint. b • Bij gebruik van de HDMI-aansluiting kan een vertraging optreden voordat het eerste beeld op het scherm verschijnt en het beginfragment van de weer te geven film wordt eventueel niet vertoond. • Om gebruik te kunnen maken van de functie ééntoetsweergave, stelt u "Controle voor HDMI" in het "Systeeminstellingen"-instelscherm in op "Aan" (standaard) (bladzijde 61). Beschikbare OPTIONS 1 Druk op OPTIONS. Het optiemenu wordt afgebeeld. 2 Selecteer een onderdeel met de toetsten M/m en druk op ENTER. De beschikbare onderdelen verschillen afhankelijk van het disctype of de toestand van de speler. Titellijst Details Voor het aanpassen van de instellingen voor beeld (bladzijde 42). Voor het aanpassen van de instellingen voor geluid (bladzijde 43). Voor het afbeelden van de titellijst. Onderdelen Weergeven Weerg. v/a begin Hoofdmenu Onderdelen Videoinstellingen Audioinstellingen Menu/Popupmenu Stoppen Titel zoeken Hoofdstuk zoeken Voor het weergeven van de titel vanaf het punt, waarop u op x gedrukt hebt. Voor het weergeven van de titel vanaf het begin. Voor het afbeelden van het hoofdmenu van de disc (bladzijde 40). Voor het afbeelden van het pop-upmenu van de BD-ROM of het discmenu van de DVD (bladzijde 40). Voor het stoppen van de weergave. Voor het zoeken naar een titel en het starten van de weergave vanaf het begin (bladzijde 41). Voor het zoeken naar een hoofdstuk en het starten van de weergave vanaf het begin (bladzijde 41). Het menu van de BD of de DVD gebruiken BD DVD Details Weergave van het discmenu Tijdens het weergeven van een BD of DVD kunt u het discmenu afbeelden. 1 Druk tijdens het weergeven op TOP MENU. Het discmenu wordt afgebeeld. 2 Selecteer een onderdeel met

Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten extra materiaal en andere gegevens, die overgebracht kunnen worden naar de geheugenstick (opslagmedium) om ervan te genieten. * BONUSVIEW/BD-LIVE bekijken BD 1 Als een disc in de speler is geplaatst, moet deze verwijderd worden. 2 Schakel de speler uit. 3 Plaats de geheugenstick (niet bijgeleverd) in de EXT-poort aan de achterzijde van de speler. De geheugenstick wordt gebruikt als een opslagmedium. Zorg ervoor dat de geheugenstick op de correcte manier in de speler is geplaatst (bladzijde 27). 4 Sluit de speler aan op een netwerk (bladzijde 28). 5 Schakel de speler in. 6 Stel "BD-internetverbinding" in op "Toestaan" in het "BD/DVDinstellingen"-instelscherm (bladzijde 60). 7 Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/ BD-LIVE. De bediening kan, afhankelijk van de disc, verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de disc werd geleverd. 5 Selecteer de discnaam en druk op OPTIONS. 6 Selecteer "Wissen" en druk op ENTER. 7 Selecteer "OK" en druk op ENTER. De gegevens van de geselecteerde disc worden gewist. z • Om alle gegevens in de geheugenstick in één keer te wissen, selecteert u "Alles wissen" in stap 6. • Druk op ENTER in plaats van op OPTIONS in stap 5 om stap 6 over te slaan. b • Weergave van het overgebrachte materiaal is, na het wissen van de gedeelde cache-gegevens en afhankelijk van de disc, eventueel niet mogelijk. • Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat de discnaam niet wordt afgebeeld. Zoeken naar een titel/ hoofdstuk BD DVD U kunt zoeken op hoofdstuk als de titel hoofdstukmarkeringen bevat. 1 Druk, tijdens het weergeven of in de pauzestand, op OPTIONS. Het optiemenu wordt afgebeeld. 2 Selecteer een zoekmethode met M/m en druk op ENTER. "Titel zoeken" (voor BD-ROM's/DVD VIDEO's) "Hoofdstuk zoeken" Het scherm voor het invoeren van het nummer verschijnt. Voorbeeld: Hoofdstuk zoeken Weergave Het wissen van gegevens op de geheugenstick U kunt overbodige gegevens wissen. 1 Als een disc in de speler is geplaatst, moet deze verwijderd worden. 2 Druk op HOME. 3 Selecteer "Video" met