Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Beschikbare OPTIONS voor

Beschikbare OPTIONS voor de weergave 1 Druk tijdens het weergeven op OPTIONS. Het optiemenu wordt afgebeeld. 2 Selecteer een onderdeel met de toetsten M/m en druk op ENTER. De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de toestand, verschillen. Onderdelen Details Snelh.diavoorst. Hiermee wordt de snelheid van de diavoorstelling veranderd. • Snel •Normaal • Langzaam Stoppen Linksom draaien Rechts draaien Hiermee wordt de diavoorstelling gestopt. Hiermee wordt de foto 90 graden linksom gedraaid. Andere functies voor het bekijken van de foto's Toetsen x RETURN X ./>

U kunt alleen genieten van "PhotoTV HD" als op het "Video-instellingen"-instelscherm bij "Uitgevoerd videoformaat" de instelling "HDMIresolutie" van de speler is ingesteld op "Automatisch", "1080i" of "1080p" (bladzijde 53). Weergeven vanaf een USBapparaat U kunt fotobestanden weergeven die op het aangesloten USB-apparaat staan. 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting van de speler. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het USB-apparaat werd geleverd alvorens aan te sluiten. Blu-ray Disc/DVD-speler 4 Selecteer (USB-apparaat) met m en druk op ENTER. De lijst met bestanden of mappen verschijnt. 5 Selecteer een bestand of een map met M/m en druk op ENTER. Na selectie van een map selecteert u een bestand met M/m en drukt u op ENTER. Het geselecteerde fotobestand wordt afgebeeld. • Druk op N om de diavoorstelling te starten. b • Verwijder het USB-apparaat niet tijdens gebruik. Stop eerst het weergeven en schakel de bestandslijst en mappenlijst uit. • De speler kan geen fotobestanden weergeven die op een USB-apparaat staan als dit is aangesloten op de USB-aansluiting op het achterpaneel van de speler. Weergave naar de USB-aansluiting USB-apparaat b • Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met deze speler. • De speler kan herkennen: – Klasse massaopslagapparaten (MSC) die FAT-compatibel en niet gepartitioneerd zijn, en – Klasse Still Image Capture Device (SICD)-apparaten. Als de MSC-apparaten gepartitioneerd zijn, is het mogelijk dat de speler de apparaten niet herkent. 2 Druk op HOME. 3 Selecteer (Foto) met