Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Overzicht instellingen U

Overzicht instellingen U kunt de volgende opties instellen. Pictogram Uitleg Netwerk-update (bladzijde 50) Hiermee wordt de software van de speler bijgewerkt. Video-instellingen (bladzijde 52) Hiermee worden de videoinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. Audio-instellingen (bladzijde 55) Hiermee worden de audioinstellingen in overeenstemming met de aansluitingen gemaakt. BD/DVD-instellingen (bladzijde 58) Hiermee worden gedetailleerde instellingen voor de BD/DVDweergave gemaakt. Foto-instellingen (bladzijde 60) Hiermee worden de instellingen met betrekking tot foto's gemaakt. Systeeminstellingen (bladzijde 61) Hiermee worden de instellingen met betrekking tot de speler gemaakt. Netwerkinstellingen (bladzijde 62) Hiermee worden gedetailleerde instellingen voor het internet en netwerk gemaakt. Snelinstelling (bladzijde 67) Hiermee wordt de snelinstelling opnieuw opgestart om de basisinstellingen te maken. Terugstellen (bladzijde 68) Hiermee worden de instellingen van de speler teruggesteld naar de fabriekswaarden. Netwerk-update U kunt de functionaliteit van de speler bijwerken en daardoor verbeteren. Wij adviseren ongeveer iedere 2 maanden een netwerkupdate uit te voeren. Voor informatie over de updatefuncties, gaat u naar de volgende website: http://support.sony-europe.com/ 1 Selecteer "Netwerk-update" met M/m, en druk op ENTER. De speler maakt verbinding met het netwerk, waarna op het scherm om een bevestiging wordt gevraagd. 2 Selecteer "OK" met

• Ontkoppel het netsnoer of de netwerkkabel niet tijdens het downloaden of bijwerken van de software. • Geen enkele bediening, waar onder het openen van de disclade, is tijdens het bijwerken beschikbaar. • De downloadtijden kunnen, afhankelijk van de internetprovider en de verbindingsstatus, verschillen. • Wanneer foutmeldingen over netwerkverbindingen worden afgebeeld, controleert u de netwerkinstellingen (zie "Internetinstellingen" op bladzijde 62). Bijwerken van de software met behulp van een update-disc U kunt de functionaliteit van de speler bijwerken en verbeteren met een update-disc, beschikbaar gesteld door een Sony-dealer of erkend, plaatselijk Sony-servicecentrum. 1 Plaats de update-disc. Op het scherm wordt om een bevestiging gevraagd. 2 Selecteer "OK" en druk op ENTER. Het bijwerken van de software begint. Als het bijwerken voltooid is, verschijnt gedurende 5 seconden de aanduiding "FINISH" op de display op het voorpaneel, waarna de disclade automatisch geopend wordt. 3 Verwijder de disc. De speler wordt daarna automatisch uitgeschakeld. 4 Druk op [/1 om de speler in te schakelen. De speler wordt opgestart met de bijgewerkte software. z • De "VUP */9"-teller ("*" geeft de bijwerkstap aan) op de display op het voorpaneel geeft ook aan hoe de bijwerking vordert. • U kunt de huidige sofwareversie controleren door "Systeeminformatie" in het "Systeeminstellingen"-instelscherm (bladzijde 62) te selecteren. • De "Instellen"-instellingen blijven intact na de bijwerking. • Voor informatie over andere softwareupdatemethoden, gaat u naar de volgende website of neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of plaatselijke, erkende Sonyservicedienst. http://support.sony-europe.com/ b • Ontkoppel het netsnoer niet tijdens het bijwerken van de software. • Geen enkele bediening, waar onder het openen van de disclade, is tijdens het bijwerken beschikbaar. Instellingen en aanpassingen 51