Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

BD/DVD-instellingen De

BD/DVD-instellingen De standaardinstellingen zijn onderstreept. BD/DVD-menu Hiermee kiest u de standaardtaal voor de menu's van BD-ROM's/DVD VIDEO's. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in aan de hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 82). Audio Hiermee kiest u de standaardtaal voor het geluid van BD-ROM's/DVD VIDEO's. Wanneer u "Origineel" selecteert, wordt de voorkeurstaal op de disc gekozen. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in aan de hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 82). Ondertiteling Hiermee kiest u de standaardtaal voor de ondertitels van BD-ROM's of DVD VIDEO's. Wanneer u "Selecteer taalcode" selecteert, verschijnt een invoerscherm voor de taalcode. Voer de code van uw taal in aan de hand van "Lijst taalcodes" (bladzijde 82). Kinderbeveiliging voor BD Weergave van sommige BD-ROM's kan beperkt worden in overeenstemming met de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. 1 Selecteer "Kinderbeveiliging voor BD" in "BD/DVD-instellingen" en druk op ENTER. 2 Voer met de cijfertoetsen uw wachtwoord van vier cijfers in. 3 Selecteer "OK" en druk op ENTER. 4 Selecteer de leeftijdsbeperking en druk op ENTER. Hoe lager de waarde des te groter de beperking. Als u "Stel leeftijdsgrens in" selecteert, kunt u de leeftijd van "0" tot "255" invoeren met

Kinderbeveiliging voor DVD Het is mogelijk om de weergave van sommige DVD VIDEO's te beperken in overeenstemming met de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. 1 Selecteer "Kinderbeveiliging voor DVD" in "BD/DVD-instellingen" en druk op ENTER. 2 Voer met de cijfertoetsen uw wachtwoord van vier cijfers in. 3 Selecteer "OK" en druk op ENTER. 4 Selecteer een niveau en druk op ENTER. Hoe lager de waarde des te groter de beperking. • Om de instelling van de kinderbeveiliging te annuleren, selecteert u "Geen beperkingen". Regiocode van kinderbeveiliging Het is mogelijk om de weergave van sommige BD-ROM's of DVD VIDEO's te beperken in overeenstemming met het geografisch gebied. Scènes kunnen worden geblokkeerd of vervangen door andere scènes. 1 Selecteer "Regiocode van kinderbeveiliging" in "BD/DVDinstellingen" en druk op ENTER. 2 Voer met de cijfertoetsen uw wachtwoord van vier cijfers in. 3 Selecteer "OK" en druk op ENTER. 4 Selecteer de landenrestrictie en druk op ENTER. Wanneer u "Selecteer regiocode" selecteert, verschijnt een scherm voor het invoeren van de landcode. Voer de code in aan de hand van "Kinderbeveiliging/ Landcode" (bladzijde 82). Instellingen en aanpassingen z U kunt het wachtwoord wijzigen (zie "Wachtwoord" op bladzijde 60). b • Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de speler terugstellen (bladzijde 68) en een nieuw wachtwoord instellen (zie "Wachtwoord" op bladzijde 60). • U kunt met deze speler de weergave niet beperken, als discs geen kinderbeveiligingsfunctie bevatten. • Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat u, tijdens het weergeven, de vraag krijgt om het niveau van de kinderbeveiliging te wijzigen. In dat geval voert u uw wachtwoord in en verandert u het niveau. z U kunt het wachtwoord wijzigen (zie "Wachtwoord" op bladzijde 60). b • Als u het wachtwoord vergeten bent, moet u de speler terugstellen (bladzijde 68) en een nieuw wachtwoord instellen (zie "Wachtwoord" op bladzijde 60). • U kunt met deze speler de weergave niet beperken, als discs geen kinderbeveiligingsfunctie bevatten. • Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat u, tijdens het weergeven, de vraag krijgt om het niveau van de kinderbeveiliging te wijzigen. In dat geval voert u uw wachtwoord in en verandert u het niveau. ,Wordt vervolgd 59