Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

8 Druk op ENTER om de

8 Druk op ENTER om de WEP-sleutel of WPA-sleutel in te voeren. Zie bladzijde 65 voor het invoeren van de tekens. b Zorg ervoor dat de WEP-sleutel of WPAsleutel correct wordt ingevoerd voordat u verder gaat naar stap 9. Nadat u op , hebt gedrukt in stap 9, kunt u de tekens niet meer controleren op het scherm. 9 Druk op ,. b De WEP-sleutel of WPA-sleutel wordt afgebeeld als 8 sterretjes, ongeacht hoeveel tekens u hebt ingevoerd. 10 Selecteer de instelmethode van het IP-adres en druk op ENTER. Autom. verkrijgen Handmatig Selecteer dit als uw internetprovider de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)- serverinstellingen beschikbaar heeft gesteld. De voor de speler benodigde netwerkinstellingen worden automatisch toegewezen. Hiermee kunt u het IPadres handmatig en in overeenstemming met uw netwerk instellen. • Als u "Handmatig" selecteert, stelt u de volgende onderdelen in: –IP-adres – Subnetmasker – Standaardgateway Nadat u de onderdelen hebt ingesteld, wordt het scherm voor het instellen van de DNS-server afgebeeld. Voer het adres van de DNS-server handmatig in en ga naar stap 12. 11 Selecteer de instelmethode van de DNS-server en druk op ENTER. Automatisch Handmatig Verkrijgt automatisch het adres van de DNSserver. Voer het adres van de DNS-server handmatig in. • Als u "Handmatig" selecteert, voert u het adres in op de regel "Primaire DNS". 12 Selecteer "Niet gebruiken" en druk op ENTER. Als uw internetprovider een speciale instelling voor een proxyserver heeft, selecteert u "Gebruiken" en vult u de regels "Proxyserver" en "Poortnummer" in. Zie bladzijde 65 voor het invoeren van de tekens. 13 Selecteer "Uitvoeren" met M/m, en druk op ENTER. De netwerkdiagnose start. De resultaten worden afgebeeld nadat de speler de netwerkdiagnose heeft afgerond. Als een foutmededeling wordt afgebeeld, volgt u aanwijzingen op het scherm. Voor meer informatie, controleert u de volgende website en raadpleegt u de veelgestelde vragen (FAQ): http://support.sony-europe.com/ 14 Selecteer "Stoppen" en druk op ENTER. 15 Controleer de instellingen en selecteer "Stoppen", en druk daarna op ENTER. De mededeling "De instellingen zijn voltooid." wordt afgebeeld. Als een foutmededeling wordt afgebeeld in de netwerkdiagnoseresultaten, controleert u de mededeling en maakt u de netwerkinstellingen opnieuw. 64

Invoeren van tekens Volg de onderstaande procedure om de SSID, de WEP-sleutel of WPA-sleutel, of de "Proxyserver" in te voeren. Invoerveld 1 Druk herhaaldelijk op een cijfertoets om een teken te selecteren. Voorbeeld: Druk een keer op de cijfertoets 3 om "D" in te voeren. Druk drie keer op de cijfertoets 3 om "F" in te voeren. 2 Druk op , en voer het volgende teken in. Als u een fout maakt, voert u de volgende stappen uit. 1 Verplaats de selectie naar het invoerveld met behulp van M/m. De kleur van de cursor verandert naar geel. 2 Verplaats de cursor naar de linkerkant van het teken dat u wilt wissen met behulp van