Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

6 Kennisgeving voor

6 Kennisgeving voor klanten in Frankrijk De WLAN-functie van dit apparaat BDP-S560 mag uitsluitend worden gebruikt binnen gebouwen. Ieder gebruik van de WLANfunctie van dit apparaat BDP- S560 buiten gebouwen is verboden op Frans grondgebied. Zorg ervoor dat de WLANfunctie van dit apparaat BDP- S560 is uitgeschakeld alvorens het apparaat buiten gebouwen te gebruiken. (ART Decision 2002-1009 zoals gewijzigd door ART Decision 03-908, betreffende gebruiksbeperkingen voor radiofrequenties).

Kennisgeving voor klanten in Italië Het gebruik van het RLANnetwerk wordt geregeld: – met betrekking tot privégebruik, door het Wettelijk Decreet van 01-08- 2003, nr. 259 ("Code van Elektronische Communicaties"). Met name Artikel 104 beschrijft wanneer het vooraf verkrijgen van een algemene toestemming vereist is, en Artikel 105 beschrijft wanneer vrij gebruik is toegestaan; – met betrekking tot het beschikbaar stellen aan het publiek van RLAN-toegang tot telecommunicatienetwerken en -diensten, door het Ministerieel Decreet van 28- 05-2003, zoals gewijzigd, en Artikel 25 (algemene toestemming voor elektronische communicatienetwerken en -diensten) van de Code van Elektronische Communicaties; – met betrekking tot privégebruik, door het Ministerieel Decreet van 12- 07-2007. Kennisgeving voor klanten in Cyprus De eindgebruiker moet de RLAN- (of WAS- of WiFi-) apparaten registreren bij het Departement van Elektronische Communicaties (P.I. 6/2006 en P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 is het Radiocommunicaties (Categorieën van zenders onderhevig aan algemene toestemming en registratie) Besluit van 2006. P.I. 6A/2006 is de Algemene Toestemming voor het gebruik van radiofrequenties door lokale radionetwerken (RLAN = Radio Local Area Networks) en door draadloze-toegangssystemen (WAS = Wireless Access Systems). Kennisgeving voor klanten in Noorwegen Gebruik van deze radioapparatuur is niet toegestaan binnen het geografische gebied met een straal van 20 km rondom het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. Deze handleiding • In deze gebruiksaanwijzing wordt "disc" gebruikt als een algemene verwijzing naar BD's, DVD's of CD's, behalve indien anders aangegeven in tekst of afbeeldingen. • De pictogrammen die u bovenaan iedere beschrijving ziet afgebeeld, zoals BD , geven aan welke typen discs kunnen worden gebruikt met de functie die wordt beschreven. Zie voor verdere informatie "Discs geschikt voor weergave" (bladzijde 75). • Voor de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningselementen op de afstandsbediening gebruikt. U kunt ook de bedieningselementen op de speler gebruiken, als ze dezelfde symbolen hebben als de bedieningselementen op de afstandsbediening. • De schermafbeeldingen in deze handleiding komen niet noodzakelijk overeen met de schermafbeeldingen op uw tv. • Belangrijke informatie (het voorkomen van foutieve bedieningshandelingen) wordt aangeduid met het b-pictogram. Interessante informatie (tips en andere handige informatie) wordt aangeduid met het z-pictogram. 7