Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Beeld Zie ook

Beeld Zie ook "Aansluiten op een HDMIaansluiting" (bladzijde 18) bij aansluiten van apparatuur met de HDMI-kabel. Er is geen beeld/er is beeldruis. , Controleer of alle aansluitkabels stevig aangesloten zijn. , Controleer of de aansluitkabels beschadigd zijn. , Controleer de aansluiting op de televisie (bladzijde 17) en stel de ingangskeuzeschakelaar van de televisie zo in dat het signaal van de speler op het televisiescherm verschijnt. , Als u een tweelaags BD/DVD weergeeft worden de video en audio mogelijk tijdelijk onderbroken op het punt waar tussen de lagen wordt gewisseld. Als de videoresolutie, geselecteerd in "Uitgevoerd videoformaat" foutief is, wordt er geen beeld weergegeven. , Druk 10 seconden of langer op de toets x op de speler om de videoresolutie voor uitvoer op de laagste resolutiewaarde terug te stellen. Het beeld is niet schermvullend, ook niet als in "DVD-beeldverhouding" onder "Video-instellingen" de breedtehoogteverhouding is ingesteld. , De beeldverhouding van de disc is vastgelegd op de DVD (bladzijde 52). Wanneer tegelijkertijd de HDMI OUTaansluiting en andere video-uitgangen gebruikt worden, worden videosignalen niet uitgevoerd via andere aansluitingen dan de HDMI OUT-aansluiting. , Stel "Uitgevoerd videoformaat" in op "Componentvideo" in het "Videoinstellingen"-instelscherm (bladzijde 53). Het donkere gedeelte van het beeld is te donker/het heldere gedeelte is te helder of onnatuurlijk. , Stel "Beeldkwaliteitsfunctie" in op "Standaard" (standaardinstelling) (zie "Videobeelden en -geluid aanpassen" op bladzijde 42). Het beeld wordt niet correct uitgevoerd. , Controleer de "Uitgevoerd videoformaat"- instellingen in het "Video-instellingen"- instelscherm (bladzijde 53). Het beeld van de BD-ROM wordt niet weergegeven. , Controleer de "BD-ROM 1080/24puitvoer"-instelling op het "Videoinstellingen"-instelscherm (bladzijde 54). Geluid Zie ook "Aansluiten op een HDMIaansluiting" (bladzijde 23) bij aansluiten van apparatuur met de HDMI-kabel. Er is geen geluid. , Controleer of alle aansluitkabels stevig aangesloten zijn. , Controleer of de aansluitkabels beschadigd zijn. , Controleer de aansluiting op de AVversterker (receiver) (bladzijde 22) en schakel de ingangsbronkeuzeschakelaar op de AV-versterker (receiver) in een stand dat de audiosignalen van de speler uitgevoerd worden door de AV-versterker (receiver). , De speler staat in de scanfunctie. , Als het audiosignaal niet via de DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting gaat, moet u de audioinstellingen controleren (bladzijde 55). Het geluid wordt niet correct uitgevoerd. , Controleer de "Prioriteit van audiouitvoer"-instelling op het "Audioinstellingen"-instelscherm (bladzijde 55). 70

Het volume is te laag. , Het volume is laag bij sommige BD's/ DVD's. , Probeer "Audio DRC" in te stellen op "Televisiefunctie" in het "Audioinstellingen"-instelscherm (bladzijde 57). , Stel "Audio ATT" in op "Uit" in het "Audio-instellingen"-instelscherm (bladzijde 56). De HD-audio (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio en DTS-HD Master Audio) wordt niet uitgevoerd als bitstream. , Stel "BD audio-instelling" in op "Rechtstreeks" in het "Audio-instellingen"- instelscherm (bladzijde 56). , Controleer of de aangesloten AV-versterker (receiver) elk HD Audio-formaat ondersteund. De interactieve audio wordt niet uitgevoerd. , Stel "BD audio-instelling" in op "Mengen" in het "Audio-instellingen"-instelscherm (bladzijde 56). HDMI Er wordt geen beeld of geen geluid uitgevoerd via de HDMI OUT-aansluiting. , Probeer het volgende: 1Schakel de speler uit en opnieuw in. 2Schakel het aangesloten apparaat uit en opnieuw in. 3Koppel de HDMI-kabel los en sluit hem vervolgens opnieuw aan. , Als de speler via een AV-versterker (receiver) is aangesloten op een televisie, sluit u de HDMI-kabel rechtstreeks aan op de televisie. Als het probleem opgelost is, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de AV-versterker (receiver) werd geleverd. Er is geen beeld of er is beeldruis bij aansluiten op de HDMI OUT-aansluiting. , De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een DVI-apparaat dat de kopieerbeveiligingstechnologie niet ondersteunt. , Als de HDMI OUT-aansluiting gebruikt wordt voor de video-uitvoer, kan een wijziging van de resolutie voor videouitvoer het probleem verhelpen (bladzijde 53). Via de HDMI OUT-aansluiting wordt geen geluid uitgevoerd. , De HDMI OUT-aansluiting is aangesloten op een DVI-apparaat (DVI-aansluitingen accepteren geen geluidssignalen). Bij aansluiten op de HDMI OUTaansluiting wordt het geluid niet correct weergegeven. , Het apparaat dat aangesloten is op de HDMI OUT-aansluiting ondersteunt geen audioformaat van de speler. Controleer de audio-instellingen (bladzijde 55). Bij aansluiten op de HDMI OUTaansluiting verandert de taal van de schermaanduidingen automatisch. , Wanneer "Controle voor HDMI" is ingesteld op "Aan" (bladzijde 61), verandert de taal van de schermaanduidingen automatisch in overeenstemming met de taalinstelling van de aangesloten televisie (als u de instelling op de televisie wijzigt, enz.). De "Controle voor HDMI"-functie werkt niet (BRAVIA Sync). , Controleer of het netsnoer van het aangesloten apparaat stevig aangesloten is. , Als de HDMI-indicator niet op de display op het voorpaneel verschijnt, moet u de HDMI-aansluiting controleren (bladzijde 18, 23). , Controleer of "Controle voor HDMI" is ingesteld op "Aan" (bladzijde 61). , Controleer of het aangesloten apparaat compatibel is met de "Controle voor HDMI"-functie. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de component werd geleverd. , Controleer de instellingen van het aangesloten apparaat voor de "Controle voor HDMI"-functie. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de component werd geleverd. Aanvullende informatie ,Wordt vervolgd 71