Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Néerlandais

, Als u de

, Als u de HDMI-aansluiting verandert moet u de speler uit- en inschakelen. , Na een stroomstoring, stel "Controle voor HDMI" in op "Uit", stel daarna "Controle voor HDMI" in op "Aan" (bladzijde 61). , Voor meer informatie over de "Controle voor HDMI"-functie, zie "De BRAVIA Sync-functies (alleen voor HDMIaansluitingen)" (bladzijde 19). , Bij aansluiten van een speler op een televisie via een AV-versterker (receiver), die niet compatibel is met de "Controle voor HDMI"-functie, kan het voorkomen dat u de televisie niet vanaf de speler kunt bedienen. , Als de speler via een AV-versterker (receiver) is aangesloten op een televisie, en de HDMI-aansluiting wordt gewijzigd, het netsnoer wordt losgekoppeld en daarna weer aangesloten, of een stroomstoring is opgetreden, probeert u het volgende: 1Stel de ingangsbronkeuzeschakelaar van de AVversterker (receiver) zo in dat het signaal van de speler op het televisiescherm verschijnt. 2Stel "Controle voor HDMI" in op "Uit" en stel daarna "Controle voor HDMI" in op "Aan" (bladzijde 61). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de AV-versterker (receiver) werd geleverd. Geheugenstick (opslagmedium) De geheugenstick wordt niet herkend. , Probeer het volgende: 1Schakel de speler uit. 2(alleen USM1GH) Lijn het V-merkteken op de EXT-poort uit met het V-merkteken op de geheugenstick en plaats de geheugenstick. 3Schakel de speler in. 4Controleer of de EXT-indicator op de display van het voorpaneel gaat branden. Extra materiaal of andere gegevens op de BD-ROM kan niet weergegeven worden. , Probeer het volgende: 1Verwijder de disc. 2Schakel de speler uit. 3Verwijder en plaats de geheugenstick opnieuw (bladzijde 27). 4Schakel de speler in. 5Controleer of de EXT-indicator op de display van het voorpaneel gaat branden. 6Plaats de BD-ROM met BONUSVIEW/ BD-LIVE. Een melding dat het opslagmedium niet genoeg opslagruimte heeft, verschijnt op het scherm. , Wis de onnodige gegevens van de geheugenstick (bladzijde 41). Bediening De afstandsbediening werkt niet. , De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg (bladzijde 30). , De afstand tussen de afstandsbediening en de speler is te ver. , De afstandsbediening is niet op de afstandsbedieningsensor van de speler gericht. De speler herkent een USB-apparaat niet dat is aangesloten op de speler. , Zorg ervoor dat het USB-apparaat goed is aangesloten op de USB-aansluiting op het voorpaneel (bladzijde 47). , Controleer of het USB-apparaat of een kabel is beschadigd. , Controleer of het USB-apparaat is ingeschakeld. , Het USB-apparaat is aangesloten op een USB-hub. Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan op de speler. De bestandsnaam wordt niet correct weergegeven. , De speler kan alleen tekensets, die voldoen aan de ISO 8859-1-norm, weergeven. Ander tekensets worden mogelijk verschillend weergegeven. , Afhankelijk van de gebruikte brandsoftware, worden andere tekensets mogelijk verschillend weergegeven. De disc begint niet met de weergave vanaf het begin. , Weergave hervatten is ingeschakeld (bladzijde 39). 72

Sommige functies, zoals stoppen en zoeken kunnen niet uitgevoerd worden. , Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat enige, hierboven genoemde, bedieningsfuncties niet beschikbaar zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de disc werd geleverd. De taal voor de geluid/ondertitels of kijkhoeken kan niet gewijzigd worden. , Probeer het menu van de BD's of DVD's in plaats van een rechtstreekse keuzetoets op de afstandsbediening (bladzijde 40). , Meertalen tracks/ondertitels of kijkhoeken zijn niet op de weergegeven BD of DVD opgenomen. , De BD of DVD staat niet toe dat de taal van de track/ondertitel of kijkhoek gewijzigd kan worden. De disclade gaat niet open en de aanduiding "LOCKED" of "TLK ON" verschijnt op de display op het voorpaneel. , Wanneer de aanduiding "LOCKED" verschijnt is de speler vergrendeld. Om het kinderslot te annuleren, moet u de N-toets op speler ingedrukt houden totdat "UNLOCK" verschijnt op de display op het voorpaneel (bladzijde 13). , Wanneer de aanduiding "TLK ON" verschijnt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of uw erkende, plaatselijke Sony-servicecentrum. De disclade gaat niet open en u kunt de disc niet verwijderen, zelfs niet na drukken op de Z-toets. , Probeer het volgende: 1Schakel de speler uit en maak het netsnoer los. 2Steek de stekker weer in het stopcontact, terwijl u de Z-toets op de speler ingedrukt houdt. 3Houd de Z-toets ingedrukt totdat de disclade open gaat. 4Verwijder de disc. 5Wanneer de aanduiding "WAIT" op de display op het voorpaneel verschijnt, houdt u de [/1-toets op de speler 10 seconden of langer ingedrukt, totdat de speler weer ingeschakeld wordt. De speler reageert op geen enkele toets. , Condens aan de binnenkant van de speler (bladzijde 3). , Houd de [/1-toets op de speler 10 seconden of langer ingedrukt, totdat de indicatoren op de display op het voorpaneel uitgeschakeld worden. Als de speler nog steeds op geen enkele toets reageert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en daarna er weer in steken. Draadloos LAN U kunt uw computer niet aansluiten op het internet nadat u de instellingen van "Draadloos LAN instellen (Autom. registratie (WPS))" hebt gemaakt. , De draadloos-instellingen van de draadloos-LAN-router (accesspoint) kunnen automatisch veranderen als u de functie Wi-Fi Protected Setup gebruikt voordat u de instellingen van de draadloos- LAN-router (accesspoint) hebt veranderd. Controleer in dat geval de draadloosinstellingen van de draadloos-LAN-router (accesspoint) en verander de draadloosinstellingen op uw computer dienovereenkomstig. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de draadloos-LAN-router (accesspoint) werd geleverd. U kunt de speler niet aansluiten op de draadloos-LAN-router (accesspoint). , Controleer of de draadloos-LAN-router (accesspoint) is ingeschakeld. , Afhankelijk van de omgeving, zoals het materiaal van de muren, de ontvangstomstandigheden voor radiogolven en de obstakels tussen de speler en de draadloos-LAN-router (accesspoint), kannen de communicatieafstand korter worden. Plaats de speler en draadloos- LAN-router (accesspoint) dichter bij elkaar. , Apparaten die gebruik maken van de 2,4 GHz frequentieband, zoals een magnetron, Bluetooth-apparaat of digitaal draadloos apparaat, kunnen de communicatie onderbreken. Plaats de speler uit de buurt van dergelijke apparaten, of schakel dergelijke apparaten uit. ,Wordt vervolgd Aanvullende informatie 73