Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Преден панел

Преден панел Бутонът притежава осезаема точка. Използвайте осезаемата точка като ориентир, когато работите с плейъра. (включен/в готовност) (стр. 30) Включва плейъра или го оставя в режим на готовност. Отделение за диска (стр. 35) Индикатор за Blu-ray Disc Светва в бяло, когато включите плейъра. Светва в синьо, когато възпроизвеждате BD диск. Дисплей на предния панел (стр. 13) WLAN индикатор Светва, когато изберете “Wireless” като начин на връзка в “Internet Settings” (Интернет настройки) в настройките “Network Settings” (Мрежови настройки) (стр. 57). Сензор за устройството за дистанционно управление (стр. 28) (възпроизвеждане), (стоп) (стр. 35) Стартира или спира възпроизвеждането. (отворено/затворено) (стр. 35) Отваря или затваря отделението за диска. USB жак (стр. 43) Свързва USB устройството към този жак. За да заключите отделението за диска (Предпазване от деца) Можете да заключите отделението за диска, за да предотвратите отварянето му по грешка. Когато плейърът е включен, задръжте натиснат бутона на плейъра за повече от 10 секунди, докато в дисплея на предния панел се изведе надпис “LOCKED”. Отделението за диска е заключено. За да отключите отделението за диска, задръжте натиснат бутона на плейъра, докато в дисплея на предния панел се изведе надпис “UNLOCK”. 12

Дисплей на предния панел , Свети по време на възпроизвеждане или пауза. HD (стр. 48) Свети, когато през жака HDMI OUT се извеждат видео сигнали с параметри 720p/1080i/1080p, или когато през жаковете COMPONENT VIDEO OUT се извеждат видео сигнали с параметри 720p/1080i. HDMI (стр. 17) Светва, когато е включено HDMI устройство. EXT (стр. 25) Светва, когато е разпозната външната памет. Информация за възпроизвеждането Можете да проверите информацията за времето на записа. По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете бутона TIME. Дисплеят се сменя, както следва: Когато възпроизвеждате BD-ROM/DVD VIDEO Изтекло време от текущото заглавие Индикатор за интернет връзката Свети при мрежови достъп и при сваляне на софтуер за плейъра. За подробности относно свалянето на софтуера за плейъра вижте стр. 46. Индикаторът за интернет връзка може да не свети по време на диагностициране на мрежата или други операции, дори когато влизате в мрежата. Оставащо време от текущото заглавие Когато възпроизвеждате CD Изтекло време от текущия запис Оставащо време от текущия запис Изтекло време от текущия диск* Оставащо време от текущия диск* * Освен за МР3 аудио записи В зависимост от диска могат да бъдат изведени индикации “Т” (Title или Track - Заглавие или Запис), “С” (Chapter - Глава) или “D” (Disc - Диск). продължава 13