Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Заден панел

Заден панел Жак DIGITAL OUT (COAXIAL) (стр. 23) Жакове LINE OUT (R-AUDIO-L) (стр. 19, 20, 24) Жак LINE OUT (VIDEO) (стр. 20) Жак DIGITAL OUT (OPTICAL) (стр. 23) Вентилационни отвори Вентилаторът се намира във вътрешността на плейъра. Слот EXT (стр. 25) Терминал AC IN (стр. 28) Жак LINE OUT (S VIDEO) (стр. 20) Жакове COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (стр. 19) Жак HDMI OUT (стр. 17, 22) Терминал LAN (100) (стр. 26) 14

Свързване на плейъра Проверете дали в комплекта се съдържа следното: • Аудио/видео кабел (фоно щекер х3) (1) (само за модела за Австралия) • Захранващ кабел (1) • Устройство за дистанционно управление (1) • Батерии R6 (размер АА) (2) Следвайте стъпки от 1 до 8, за да извършите връзките и настройките на плейъра. Не свързвайте захранващия кабел, докато не стигнете до “Стъпка 5: Свързване на захранващия кабел” (стр. 28). Връзки и настройки Връзки и настройки 15