Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Стъпка 1:

Стъпка 1: Свързване към телевизор Относно видео/HDMI OUT жаковете Плейърът разполага със следните видео жакове. Свържете плейъра към вашия телевизор в зависимост от входния жак на телевизора. Когато свържете плейъра към телевизора, като използвате HDMI кабел, ще можете да се насладите на висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI OUT. Тип Jack на type жака Video Видео резолюция resolution Връзка Hookup Високо High Цифров Digital Висока High Definition: разделителна Вижте See “Connecting раздела to an качество quality жак способност: 1080/24p, “Свързване към жак 1080/24p, 1080p, HDMI jack” on 1080p, 1080i, 720p HDMI” на стр. 17. 1080i, 720p page 17. Стандартна разделителна Standard Definition: способност: 576p/480p, 576i/480i 576p/480p, 576i/ 480i Аналогов Analogue жак Висока High Definition: разделителна Вижте See “Connecting раздела to способност:1080i, 720p 720p “Свързване component към video jacks Стандартна Standard Definition: компонентни (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” видео on разделителна жакове (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)” 576p/480p, 576i/ page 19. способност: 576p/480p, на стр. 19. 480i 576i/480i Стандартна Standard Definition: разделителна 576i/480i способност: 576i/480i Вижте See “Connecting раздела to “Свързване audio/video към or аудио/ S видео VIDEO жакове jacks” или on S VIDEO page 20. жакове” на стр. 20. Стандартно Standard качество quality Стандартна Standard Definition: разделителна 576i/480i способност: 576i/480i Вижте See “Connecting раздела to “Свързване към аудио/ audio/video or S видео жакове или S VIDEO jacks” on VIDEO жакове” на page 20. стр. 20. • Пъхнете кабелите здраво, за да предотвратите появата на нежелан шум. • Обърнете се към инструкциите за експлоатация на компонентите, които ще свързвате. • Не можете да свържете този плейър към телевизор, който няма входен видео жак. • Не оказвайте прекалено силен натиск върху свързаните кабели. Натискът върху панела на корпуса и др. може да повреди кабела. За да свържете към телевизор с DVI вход Използвайте HDMI-DVI конвертиращ кабел (не е приложен в комплекта). DVI жакът няма да приеме никакви аудио сигнали, така че ще трябва да използвате още една аудио връзка в допълнение към тази (стр.21). Освен това, няма да можете да свържете жака HDMI OUT към жаковете DVI, които не са HDCPсъвместими (например жакове DVI на компютърен дисплей). 16

Свързване към жак HDMI Свържете плейъра и вашия телевизор, като използвате HDMI кабел, за да се насладите на висококачествена цифрова картина и звук през жака HDMI OUT. Ако свържете телевизор Sony, който е съвместим с функцията “Control for HDMI” (стр. 18), се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към телевизора. Ако свържете 1080/24p- или 1080p-съвместим телевизор, използвайте високоскоростен HDMI кабел. Blu-ray Disc/DVD плейър player Връзки и настройки HDMI кабел cable (не (not е supplied) приложен в комплекта) Телевизор TV Забележки относно свързването към жака HDMI OUT Спазвайте следните инструкции, тъй като неправилното боравене може да повреди жака HDMI OUT и конектора. • Внимателно свържете жака HDMI OUT, намиращ се на гърба на плейъра, и HDMI конектора, като проверите техните форми. Уверете се, че конекторът не е обърнат наопаки и не е поставен накриво. • Ако поставите плейъра върху шкаф, докато е свързан кабелът HDMI, не оказвайте прекалено силен натиск върху панела на корпуса. Това може да повреди жака HDMI OUT или HDMI кабела. • Когато свързвате или разкачате HDMI конектора, не го кривете или въртете. Индикатори за HDMI връзка Когато свързаният HDMI-съвместим компонент бъде разпознат, HDMI индикаторът светва на панела на предния дисплей. Забележка относно LAN (100) терминала Не свързвайте телефонната линия към LAN (100) терминала, защото това може да причини неизправност. • Разкачайте HDMI кабела, когато местите плейъра. продължава 17