Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Свързване

Свързване към аудио/видео или S VIDEO жакове Свържете жаковете LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) на плейъра и телевизора, като използвате аудио/видео кабел (не е приложен в комплекта). Можете да се насладите на картина и звук със стандартно качество. Blu-ray Disc/DVD плейър (червен) (red) (бял) (white) (жълт) (yellow) или or Audio/video Аудио/видео cable* кабел* S-video S видео cable кабел (not (не е supplied) приложен в комплекта) (червен) (red) (бял) (white) (жълт) (yellow) Пъхнете Match the цветния colour щекер of the plug към жака to that със of съответния the jack. цвят. Телевизор TV : Посока Signal flow на сигнала * Вижте “Свързване на плейъра” на стр. 15. Когато свързвате плейъра и телевизора с помощта на компонентен видео кабел, разкачете видео щекера (жълт) на аудио/видео кабела. 20

Стъпка 2: Свързване към АV усилвател (Приемник) Жакове аудио/HDMI OUT Плейърът разполага със следните аудио жакове. Свържете плейъра към вашия АV усилвател (приемник) в зависимост от неговия входен жак. Тип Jack на type жака Връзка Hookup Цифров Digital жак See Вижте “Connecting раздела “Свързване to an HDMI към жак jack” HDMI” on page на стр. 22. 22. See Вижте “Connecting раздела “Свързване to digital към jacks цифрови (OPTICAL/ жакове COAXIAL)” (OPTICAL/COAXIAL)” on page на 23. стр. 23. Връзки и настройки Аналогов Analogue жак Вижте See “Connecting раздела “Свързване to audio към L/R аудио jacks” жакове on page L/R (ляв/ 24. десен)” на стр. 24. За правилно разположение на говорителите се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към свързаните компоненти. продължава 21