Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Стъпка 7:

Стъпка 7: Лесна настройка Следвайте стъпките, описани по-долу, за да извършите основните настройки за работа с плейъра. Ако не завършите лесната настройка, екранът за функцията Easy Setup (Лесна настройка) ще се извежда всеки път, когато включите плейъра. Извършете описаните по-долу настройки в посочения ред. Когато включите плейъра за първи път Изчакайте малко, докато плейърът се включи и стартира Easy Setup (Лесна настройка). TV [/1 [/1 4 Изберете език за екранните менюта, като използвате бутоните , след това натиснете ENTER. Извежда се съобщение за първоначалните настройки. 5 Изберете “Start” и натиснете ENTER. , p

7 Извършете подходящите настройки в зависимост от кабелите, свързани към вашия телевизор. Когато изберете “HDMI” на стъпка 6 Изберете “Start” и натиснете ENTER. Тест екранът се извежда за около 30 секунди. Пример: Когато изходната видео резолюция е зададена в положение 1080i Ако не се изведе картина, натиснете RETURN, за да се върнете към предходния екран, и променете настройката на резолюцията. Изберете “Finish” и натиснете ENTER. Дисплеят ще поиска потвърждение. Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете ENTER. Когато изберете “Video or S Video” на стъпка 6 Изберете съотношението, което съответства на вашия телевизор, след това натиснете ENTER. Връзки и настройки Настройка Current video за настояща output resolution изходна setting видео резолюция Ако не се изведе картина, натиснете RETURN, за да се върнете към стъпка 6, и изберете “Component Video”. Изберете “Finish” и натиснете ENTER. Дисплеят ще поиска потвърждение. Изберете “ОК” или “Cancel” и натиснете ENTER. Когато изберете “Component Video” на стъпка 6 Изберете изходната видео резолюция за свързания телевизор и натиснете ENTER. За подробности относно изходната видео резолюция вижте стр. 49. Изберете “16:9”, когато свързвате плейъра към широкоекранен телевизор или телевизор с функция широк екран. Изберете “4:3”, когато свързвате плейъра към телевизор с екран 4:3 без функция широк екран. 8 Изберете “Allow”, за да позволите интернет връзка от BD съдържанието, и натиснете ENTER. Изберете “Do not allow”, за да не позволите интернет връзка от BD съдържанието. Тест екранът се извежда за около 30 секунди. За тест екрана вижте “Когато изберете “HDMI” на стъпка 6” (по-горе). продължава 31