Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Извеждане на

Извеждане на HDMI дълбок цвят Задава настройка Deep Colour (Дълбочина на цветовете) за видео сигнали, извеждани от жака HDMI OUT. Дълбочината на цветовете се индикира с броя битове: колкото по-голяма е стойността, толкова повече цветове могат да бъдат възпроизведени. Плейърът поддържа дълбочина на цветовете до 12 бита. Свързването на плейъра и телевизора, който поддържа настройка Deep Colour (Дълбочина на цветовете) позволява по-точно цветово възпроизвеждане отколкото, когато свържете към телевизор, който не поддържа тази настройка. Обикновено избирайте тази Auto позиция. Normally select this. 12bit Извежда Outputs 12 12bit битови video видео сигнали. signals. 10bit Извежда Outputs 10 10bit битови video видео сигнали. signals. Off Изберете Select this тази when опция, the когато picture картината е нестабилна или is unstable цветовете or изглеждат colours appear неестествени. unnatural. Извеждане на x.v.Colour Определя настройката, когато изпращате xvYCC информация към свързания телевизор. Комбинирането на xvYCC-съвместимо видео с телевизор, който има x.v.Colour дисплей, прави възможно по-точното възпроизвеждане на естествените цветове на предметите. Обикновено избирайте този Auto режим. Normally select this. Off Изберете Select this този when режим, the когато picture картината е нестабилна или цветовете is unstable са or неестествени. colours appear unnatural. Режим на пауза Определя режима на картината, когато въведете режим на пауза при възпроизвеждане на диска. За BD-ROM или дискове, съдържащи AVCHD файлове, “Pause Mode” (Режимът на пауза) автоматично се превключва в режим “Auto”. Настройки на звука Настройките по подразбиране са подчертани. Приоритет на извеждане на звука Определя типа на жака за извеждане на аудио сигналите. Двуканалните линейни PCM сигнали се извеждат с максимална честота 48 kHz през изходни жакове, различни от приоритетните жакове. HDMI Coaxial/ Optical Stereo Analogue Аудио (HDMI) Аудио Outputs сигналите audio signals се извеждат from през the HDMI жака HDMI OUT OUT. jack. Аудио Outputs сигналите audio signals се извеждат from през the DIGITAL жака DIGITAL OUT OUT (OPTICAL/COAXIAL). (OPTICAL/COAXIAL) Stereo jack. Аудио Outputs сигналите audio signals се извеждат from през the LINE жаковете OUT LINE (R-AUDIO- OUT (R-AUDIO-L). L) jacks. Определя типа на сигнала за HDMI OUT жака. Auto Обикновено Normally select избирайте this. този режим. Outputs audio signals Аудио сигналите се извеждат в according зависимост to от the статуса status на of the свързаното connected HDMI устройство. device. 2ch PCM Преобразува Downmixes сигнала to 2-channel в двуканален Linear PCM линеен signals PCM before сигнал преди outputting да бъде from изведен the HDMI през жака OUT HDMI jack. OUT. Изберете “2ch PCM”, когато свързвате телевизор или АV усилвател (приемник), който не поддържа Dolby Digital или DTS формат, в противен случай може да се появи шум или да не се изведе никакъв звук. Auto Frame Обикновено Normally select избирайте this. този режим. Динамично движещите се Dynamic картини moving се извеждат pictures без да са appear размазани. without blurring. Статичните Displays static картини pictures се at извеждат с висока резолюция. high resolution. 50

BD аудио настройки Избира дали да смеси или не интерактивния звук и вторичния звук (коментар), когато възпроизвеждате BD диск, съдържащ такива аудио сигнали. Mix Direct Извежда Outputs аудио the audio сигналите, obtained обработени by mixing чрез the interactive смесването на audio интерактивния and secondary и вторичния audio звук в общ аудио сигнал. to the primary audio. Извежда Outputs само the primary основния audio аудио сигнал. only. PCM 96 kHz и PCM 192 kHz аудио сигналите се извеждат като PCM 48 kHz аудио сигнали, когато “BD Audio Setting” е зададен в положение “Mix”. Audio ATT Понижава нивото на изходния аудио сигнал, за да предотврати изкривяване на звука. On Активира Enables Audio функцията Attenuation. Audio Attenuation. Off Дезактивира Disables Audio функцията Attenuation. Audio Attenuation. “Audio ATT” не се отразява на сигналите, извеждани през HDMI OUT жака и DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL) жака. Dolby Digital Избира аудио сигналите, които се извеждат при възпроизвеждането на Dolby Digital дискове. Настройката на тази функция се отразява на сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL). Downmix PCM Dolby Digital Конвертира Converts to изходните output Linear сигнали в PCM линейни signals. РСМ Select сигнали. this Избирайте when connecting този режим, an audio когато свързвате аудио устройство без device without a built-in вграден Dolby Digital декодер. Dolby Digital decoder. Избирайте Select this този when режим, connecting когато свързвате an audio аудио device устройство with a builtin Dolby Dolby Digital Digital decoder. с вграден декодер. DTS Избира аудио сигналите, които се извеждат при възпроизвеждането на DTS дискове. Настройката на тази функция се отразява на сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (COAXIAL/ OPTICAL). Downmix PCM DTS 48kHz/96kHz PCM Конвертира Converts to изходните output Linear сигнали в линейни РСМ сигнали. PCM signals. Select this Избирайте този режим, когато when connecting to an audio свързвате аудио устройство без device without a built-in вграден DTS декодер. DTS decoder. Избирайте Select this този when режим, connecting когато свързвате to an audio аудио device устройство with a с вграден DTS декодер. built-in DTS decoder. Избира максималната семплираща честота за PCM сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). 48kHz/16bit 96kHz/24bit Извежда Outputs аудио audio сигнали signals с of честота 96kHz, семплирани като 96 kHz 48kHz/16 sampling bit. as 48 kHz/ 16 bit. Извежда Outputs аудио audio сигнали signals с of честота 96kHz, семплирани като 96 kHz 96kHz/24 sampling bit. Въпреки as 96 kHz/ това 24 bit. обаче However, сигналите the ще signals бъдат изведени will be output като 48kHz/16 as kHz/ bit, ако възпроизвежданият диск е със защитени 16 bit if the авторски source права. is copyprotected. • Ако изберете “96kHz/24bit”, когато е свързан АV усилвател (приемник), който не поддържа честота 96 kHz, е възможно да не се изведе никакъв звук или да се изведе много силен звук. • Функцията “48kHz/96kHz PCM” не е ефективна, когато “Audio Output Priority” е зададена в положение “HDMI” или “Stereo Analogue”. Настройки и регулации продължава 51