Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Audio DRC Избира

Audio DRC Избира настройката на динамичния обхват (ниво на компресията на звука), когато възпроизвеждате BD или DVD диск, който поддържа функцията “Audio DRC”. Auto Standard TV Mode Wide Range Извършва Performs възпроизвеждане playback at the с динамичния обхват, определен от dynamic диска (само range за specified BD-ROM). by Другите the disc видове (BD-ROM дискове only). се възпроизвеждат с ниво “Standard”. Other discs are played back at the “Standard” level. Извършва Performs възпроизвеждане playback at a с ниво на компресия между стойностите compression в режим level between “TV Mode” “TV Mode” и режим and “Wide “Wide Range”. Range.” Звукът Sounds е сериозно are compressed компресиран. Ниският звук е по-лесно heavily. да Low бъде sounds чут. are easier to hear. Не No се compression извършва компресия works. A на звука. Възпроизвежда се подинамичен more dynamic звук. sound is produced. Downmix Определя метода за превръщане на многоканалния звук в двуканален. Dolby Surround Normal Извежда Outputs Dolby the Dolby Surround Surround (Pro Logic) (Pro Logic) сигналите signals в два in канала. 2 Избирайте channels. този Select режим, this when ако свързвате аудио устройство, connecting an audio device което поддържа формат Dolby that supports Dolby Surround (Pro Logic). Surround (Pro Logic). Извежда Outputs аудио audio сигналите signals без without Dolby Dolby Surround Surround (Pro Logic) (Pro Logic) ефект. Избирайте effect. Select този режим, this when ако свързвате connecting аудио an устройство, audio device което that не does поддържа not формат Dolby Surround (Pro support Dolby Surround Logic). (Pro Logic). Функцията “Downmix” няма ефект върху потока на аудио сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT. • Функцията “Audio DRC” е ефективна, само когато възпроизвеждате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD аудио сигнали. • Когато “Dolby Digital” е зададен в положение “Dolby Digital” в дисплея с настройки “Настройки на звука” (Audio Settings) (стр. 51), “Audio DRC” няма ефект върху аудио сигналите, които се извеждат през жака DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL). Това правило обаче има следните изключения: - когато “BD Audio Setting” е зададен в положение “Mix” при възпроизвеждането на BD. - когато “Audio Output Priority” е зададен в положение “HDMI” или “Stereo Analogue”. 52

Настройки за гледане на BD/DVD дискове Настройките по подразбиране са подчертани. BD/DVD Menu Избира фабрично зададения език на менюто за BD- ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете “Select Language Code”, се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете съответния код за вашия език, посочен в “Списък с езикови кодове” (стр. 75). Аудио Избира фабрично зададения език на записа за BD- ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете “Original”, се избира езикът, който е с приоритет на диска. Когато изберете “Select Language Code”, се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете съответния код за вашия език, посочен в “Списък с езикови кодове” (стр. 75). Субтитри Избира фабрично зададения език на субтитрите за BD-ROM или DVD VIDEO дискове. Когато изберете “Select Language Code”, се извежда дисплеят за въвеждане на езиков код. Въведете съответния код за вашия език, посочен в “Списък с езикови кодове” (стр. 75). BD Родителски контрол Възпроизвеждането на някои BD-ROM дискове може да бъде ограничено според възрастта на потребителите. Определени сцени могат да бъдат блокирани за гледане или заменени с други. 1 Изберете “BD Parental Control” в дисплея “ BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD дискове), след това натиснете ENTER. 2 Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри. 3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. 4 Изберете възрастово ограничение, след това натиснете ENTER. Колкото по-ниска е стойността на определената възраст, толкова по-строго е ограничението. Когато изберете “Select Age Restriction”, можете да въведете възраст между “0” и “255”, като използвате или бутоните с цифри. • За да отмените функцията Родителски контрол, изберете “No Restrictions”. Можете да промените паролата за достъп (вижте “Парола” на стр. 54). • Ако забравите вашата парола, рестартирайте плейъра (стр. 62) и задайте нова парола (вижте “Парола” на стр. 54). • Когато възпроизвеждате дискове, които нямат функция Родителски контрол, възпроизвеждането не може да бъде ограничено. • В зависимост от диска е възможно да се изведе надпис за промяната на нивото на Родителска защита, докато възпроизвеждате диска. В този случай въведете вашата парола, след това променете нивото. • Когато сте избрали възрастово ограничение “255” в “Select Age Restriction”, функцията Родителски контрол се отменя. DVD Родителски контрол Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO дискове може да бъде ограничено според възрастта на потребителите. Определени сцени могат да бъдат блокирани за гледане или заменени с други. 1 Изберете “DVD Parental Control” в дисплея с настройки “BD/DVD Viewing Settings” (Настройки за гледане на BD/DVD дискове), след това натиснете ENTER. 2 Въведете вашата четирицифрена парола, като използвате бутоните с цифри. 3 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. 4 Изберете ниво на ограничение, след това натиснете ENTER. Колкото по-ниска е стойността на определената възраст, толкова по-строго е ограничението. • За да отмените функцията Родителски контрол, изберете “No Restrictions”. Настройки и регулации продължава 53